Kravet: Lärarna ska välja för att säkra kvaliteten

Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna, är orolig för att kvaliteten på läromedel inte upprätthålls om det sker centrala inköp i stället för att lärarna är med och väljer.

Risken för centrala inköp ökar när regeringen använder riktade statsbidrag för att stödja finansieringen av läromedel, varnar Per Kornhall, ordförande för Läromedelsförfattarna.
– Då är det inte längre lärarna som väljer och då har vi ingen kvalitets­kontroll, säger han.

Att regeringen visar intresse för läromedel är glädjande, tycker Per Kornhall och välkomnar det riktade statsbidraget på 685 miljoner kronor. Men med statliga pengar kommer också farhågor.

– I och med att man ger bidraget till skolhuvudmännen kan det leda till mer centrala inköp. Då är det inte längre lärarna som väljer läromedlen och då är vi oroliga för att kvaliteten inte upprätthålls, säger han.

Risken är att kommunen eller friskolan handlar alla böcker från ett och samma förlag.

– Lärarna kanske hade velat ha en historiebok från ett förlag och en lärobok i spanska från ett annat. Lärarna väljer de produkter som de tycker fungerar bäst.

Ansökningstiden för statsbidraget till läromedel gick ut den 15 november. Den sammanställning Skolverket gjort visar att alla pengar inte har gått åt. Skolhuvudmännen – kommuner och friskoleägare – har tillsammans ansökt om 527 miljoner kronor. De 158 miljoner som återstår går tillbaka till statskassan.

Var femte har inte sökt bidrag

Ser man till hur många skolhuvudmän som sökt statsbidraget så visar det sig att drygt en femtedel av landets 854 skolhuvudmän inte har begärt några pengar.

– Det finns alltid en problematik kring statsbidragen och vilka kommuner som har muskler nog att utnyttja dem, säger Per Kornhall.

Han tycker ändå att glädjande många har sökt, med tanke på att det gick väldigt trögt i början av ansökningsperioden. En förklaring kan vara att skolhuvudmännen tidigare inte fört någon separat central statistik över inköpen av läromedel. Nu blev det nödvändigt att ta fram siffrorna eftersom ett kriterium för att kunna söka statsbidraget var att man under de senaste tre åren inte har minskat sina läromedelsinköp.

– Vi har länge efterfrågat information om skolhuvudmännens inköp. Att det nu kommit fram statistik är positivt.

”Problematik kring statsbidragen och vilka kommuner som har muskler att utnyttja dem.”<br />

Per Kornhall

Läromedelsförfattarna har enligt Per Kornhall ett vagt intresse för att det inrättas en läromedelsnämnd.

– Vi tror inte på att nämnden ska ha en granskande roll. Däremot kan det vara intressant med en nämnd som stödjer lärare och hjälper till i utvecklingen av läromedel. Bäst vore med ett fristående institut, men en läromedelsnämnd skulle också kunna vara knuten till en myndighet, säger Per Kornhall.  

LÄS ÄVEN:

Nya domen: Lärarna har inte råd med läromedel

Tvingar bildlärarna att bryta mot skollagen

”Tröstlöst att ta kopior och dela ut till eleverna”

Facket: ”Valen får inte styras av om det finns pengar”