Bristen tvingar lärarna att bryta mot skollagen

Janet Eriksson, ord­förande i Bildlärarnas riksförening.

Bristen på läromedel och annan utrustning gör att många elever i de praktisk-estetiska ämnena tappar lusten för att läsa vidare.
– Dåliga vaxkritor leder inte till någon kreativitet, säger Janet Eriksson, ord­förande i Bildlärarnas riksförening.

Musiklärare som själva försöker reparera skolans trasiga instrument. Bildlärare som inte kan visa sina elever hur man redigerar foton.

Bildlärarnas riksförenings ordförande Janet Eriksson ser en mörk framtid för de praktisk-estetiska ämnena om inte skolorna får ökade anslag för läromedel, material och annan utrustning.

– Du kan köpa skitgrejer, men då får du ju slänga dem efter ett par omgångar. Vi behöver rätt slags papper, som det går att rita på, och rätt slags digitala verktyg, säger Janet Eriksson, som också är bild- och engelsk­lärare på Tunaskolan i Lund.

Den begränsade budget som bildämnet har i många skolor räcker nästan bara till papper, pennor och färg. 

– Det är ganska dyra grejer så efter det finns inga pengar kvar för att ens tänka på något som heter läromedel. I så fall möjligen en bok till läraren.

Bryter mot skollagen

Konsekvensen blir, menar Janet Eriksson, att hon och många av hennes kollegor som undervisar i bildämnet, bryter mot skollagen.

– Vi begår tjänstefel. Vi har ingen möjlighet att göra det som står i kursplanen, säger hon.

En av slutsatserna i Sveriges Lärares undersökning är att tillgången till läromedel och annan utrustning inte bara varierar mellan skolor och olika delar av Sverige. Den skiljer sig också mellan olika ämnen. Rapporten pekar på att yrkesämnen, praktisk-estetiska ämnen och ämnen som kräver olika former av laborationer vittnar om oerhört dåliga förutsättningar.

”En läromedelsnämnd borde arbeta med att garantera lokaler, utrustning och material i praktisk-estetiska ämnen samt yrkeskurser” skriver en av de lärare som kompletterar sina svar med en personlig kommentar. 

LÄS ÄVEN

Nya domen: Lärarna har inte råd med läromedel

”Tröstlöst att ta kopior och dela ut till eleverna”

Kravet: Lärarna ska välja för att säkra kvaliteten

Facket: ”Valen får inte styras av om det finns pengar”