”Som läget ser ut just nu bland landets skolor, med de massiva nedskärningar som vi ser, och med det ekonomiskt ansträngda läget, är risken för att fler lärare sjukskriver sig större än någonsin”, skriver HP Tran. 

På varje skola finns en riktigt skicklig, duktig och ambitiös lärare. Låt oss kalla henne Anna. Anna kommer tidigt varje morgon till jobbet. Enligt henne själv så gör hon det för att hon vill. Hon trivs med att vara först på plats. Hon kopierar, förbereder, läser mejl och gör sig redo för skoldagen. När eleverna väl står utanför klassrummet har Anna redan förberett allt. Varje namnskylt sitter där den ska, klassrummet är städat, pennorna är vässade och dagens schema står prydligt skrivet på tavlan. 

Anna rastvaktar flera gånger i veckan. Hon har bra koll på sin klass och sina elever. Hon har kontinuerlig och regelbunden kontakt med vissa elevers föräldrar. Hon är nåbar på tjänstemobilen, den digitala plattformen, sms, mejl och hennes dörr står öppen för den som önskar prata med henne. På lunchrasten sitter hon vid sitt skrivbord och svarar på mejl, löser elevkonflikter, planerar och fortsätter jobba. 

Hon är effektiv och organiserad

Anna är också med i utvecklingsgruppen. Hon ansvarar för arbetslaget och har tagit sig rollen som samordnare. Sitter med i någon ämnesgrupp och deltar i utvecklingen av sitt ämne för stadsdelen eller skolområdet. På studiedagar står Anna där framme vid tavlan och fortbildar sina kollegor genom att uppvisa välgjorda powerpoints, hon delar ut texthäften, är behjälplig för kollegor som har svårt att hitta till länken till youtube-klippet som alla ska se. Anna är lärledare, skolutvecklare och förstelärare. Kollegor, kuratorn, specialpedagogen, skolsköterskan och rektorn drar i henne från både vänster och höger, uppifrån och nedifrån. 

Anna har, i vardagligt tal, många bollar i luften. Hon är spindeln i nätet. Den som man går till när man vill ha något gjort. Effektiv och organiserad. Pålitlig och positiv.

Anna har, i vardagligt tal, många bollar i luften. Hon är spindeln i nätet.

Efter jobbet har Anna lika mycket fullt upp. Hon skjutsar barnen till diverse fritidsaktiviteter, håller rent hemma, lagar mat, diskar, städar och gör det som en flerbarnsmamma förväntas göra helt enkelt. Fullt ös, medvetslös.

Plötsligt en morgon, när väckarklockan ringer, kan Anna inte stiga upp ur sängen. Hon ligger kvar där och kroppen svarar inte henne. Täcket känns som bly och Anna vet inte vad det är för fel. Fast egentligen vet hon. Men hon vägrar tro på det. Hon ringer in till jobbet och meddelar sig sjuk. Efter att hon har lagt på skickar hon en planering till vikarien. 

Inte konstigt att lärare går in i väggen

Enligt Maria Nordin, docent i psykologi vid Umeå universitet, är det inte konstigt att lärare går in i väggen. Det är inte heller konstigt att det är så många lärare som bränner ut sig. Nordin har forskat om lärarnas arbetsmiljö i många år. 

En förklaring till varför det ser ut som det gör är för att en stor del av lärarnas arbete kretsar kring just eleverna. Vi ansvarar för deras kunskapsutveckling, vi ansvarar för deras välmående, vi ansvarar för att eleverna ska känna sig trygga och vi ansvarar för deras framtid. En del lärare ansvarar till och med för att vissa elever ska ta sin medicin.

En annan förklaring är att lärare känner lojalitet till sina kollegor och sitt arbetslag. Man vill inte att de andra ska få mer att göra för att man är sjuk eller frånvarande sitt jobb. Och man vill inte att eleverna ska få en sämre skoldag för att man inte är på jobbet. 

Anna blir bara ännu ensiffra

Som läget ser ut just nu bland landets skolor, med de massiva nedskärningar som vi ser, och med det ekonomiskt ansträngda läget, är risken för att fler lärare sjukskriver sig större än någonsin. 

Ingen kommer att tacka Anna för att hon har bränt ut sig. Ingen kommer att tacka Anna för allt det extra arbete som hon har tagit till sig. Ingen kommer att minnas Anna när hon blir långtidssjukskriven för stress och utbrändhet.

Anna kommer bara att bli ännu en siffra som läggs till på ett kalkylark där HR, Försäkringskassan och facket för statistik på hur många som är sjukskrivna på grund av stress och hög arbetsbelastning.

LÄS MER:

HP Tran: Så tystar du pratet om lärares långa ”sommarlov”

HP Tran: Vi fortbildas – men blir varken klokare eller bättre

HP Tran: En god handstil är på väg att bli en klassmarkör

HP Tran: Dagens lärare pressas till att sätta högre betyg