”En god handstil ger goda förutsättningar att klara skolan med godkända betyg”, skriver HP Tran.

Det pratas ofta om barns handstil. En del befarar sig över att den under de senaste decennierna har blivit sämre eftersom datorer, mobiler och surfplattor har tagit en allt större plats i skolan och hemmet. Och det skulle kunna vara en delförklaring. 

Under mina tolv år som lärare har jag noterat en hel del saker kring elevers handstil. Till exempel kan jag ganska fort konstatera och bedöma hur ett barn ligger till kunskapsmässigt enbart genom att kasta en blick på barnets handskrivna text.

Det gynnar lärandet

Här är några av mina betraktelser och erfarenheter när det gäller barns handstil:

  • Jag har aldrig underkänt en elev med en god handstil i svenskämnet.
  • Elever med god handstil brukar generellt ha en god ordning på sitt skolmaterial, böcker, pennskrin och liknande.
  • Elever med god handstil har en god läsförståelse och kan uttrycka sig väl i skrift. 

Det finns en hel del forskning kring detta intressanta ämne. En av de tydligaste och viktigaste slutsatserna man drar är att det faktiskt gynnar lärandet, minnesträningen och studietekniken om man skriver för hand.

Många unga och nyexade lärare vet helt enkelt inte varför det är viktigt med en god handstil.

Ändå har handstilen bland våra barn och unga blivit sämre. Varför har det blivit så?

En förklaring kan vara att många unga och nyexade lärare helt enkelt inte vet varför det är viktigt med en god handstil. Under min egen lärarutbildning berördes aldrig ämnet. Det var först efter ett antal år i yrket som jag förstod varför det är så viktigt med en god handstil. Jag har även fått det till mig när jag har arbetat sida vid sida med skickliga och mer erfarna kollegor som har påtalat det för mig om varför handstilen har en så viktig roll under elevernas tidiga skolgång. 

Handskrift före digitalt

En annan förklaring kring varför handstilen hos barn och unga har blivit sämre är förstås att datorer, mobiler och surfplattor har tagit en större plats i våra liv, i samhället och i skolorna. Många texter skrivs numera i datorerna och det är förstås inget fel med det – men för små barn ser det annorlunda ut. Barn i den tidiga skolåldern måste först utveckla det handskrivna innan de helt ger sig in i det digitala skrivandet. 

En tredje förklaring, och nu magistergissar jag hejvilt, kan vara att en god handstil är på väg att bli en klassmarkör, kanske till och med en klassfråga. Barn från mer resursstarka hem har oftare bättre tillgång till ritpapper, målarböcker och färgpennor. Dessa barn får från tidig ålder lära sig att greppa en penna, färglägga innanför linjerna, öva upp sin finmotorik och handstil. 

Sunt att titta i backspegeln

Oavsett vad förklaringarna är till varför handstilen ser ut som den gör hos svenska elever så är det ändå uppfriskande och glädjande att se att diskussionen har börjat röra sig åt ett visst håll. Det är sunt att vi idag har en mer försiktig hållning till digitaliseringen och digitala läromedel. 

Och det är sunt att vi mer och mer har börjat titta i backspegeln för att återgå till det som förr ansågs vara självklart: en god handstil ger goda förutsättningar att klara skolan med godkända betyg.

LÄS ÄVEN:

HP Tran: Aldrig tillräckligt – och alltid otillräcklig

HP Tran: Vi fortbildas – men blir varken klokare eller bättre

HP Tran: Nuvarande betygssystem är NPF-fientligt