Forskaren: Detta är lärarnas drömförälder

Maria Mersini Pananaki har forskat om lärares och föräldrars kontakt. Foto: Niklas Björling och Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

En lagom engagerad förälder uppfyller tre grundkrav. Det menar lärare som forskaren Maria Mersini Pananaki intervjuat för sin avhandling om den svåra föräldrakontakten.

LÄSTIPS  Så vill föräldrar påverka undervisningen

Föräldrar kan bli ett arbetsmiljöproblem, när de ställer orimliga krav, hotar och hör av sig på helgerna. 

Men underengagerade föräldrar är också ett stort problem. 

Det säger Maria Mersini Pananaki, som skrivit en avhandling om föräldrakontakten.

Hon har intervjuat lärare och föräldrar i årskurserna 1-9 om hur de upplever sin relation.

Lärarna: Detta är vår drömförälder

Och lärarna är eniga: Den lagom engagerade föräldern är den bästa föräldern.

En sådan förälder har tre ”egenskaper”.

Den kommer på obligatoriska möten, följer sitt barns utveckling och tar kontakt med skolan endast när det är nödvändigt.

Trots att det skrivs mycket om överengagerade föräldrar som kritiserar betygssättningen, eller kommer med direkta hot, är underengagerade föräldrar också ett stort problem.

Maria Mersini Pananaki säger att alla tre föräldratyperna finns på alla skolor.
Men att föräldrar också har olika möjlighet att engagera sig.

– Utbildningsbakgrund, kultur, familjedynamik och barnets skolsituation styr hur föräldrarna kommunicerar med skolan, så det är viktigt att skolan har insyn i varje situation och kan anpassa sig, för god föräldrasamverkan. Men man kan inte säga att det finns ett enda sätt att bete sig som fungerar, säger Maria Mersini Pananaki.

Så kan rektor bidra

Hon vill se mer ansvar från huvudmännen och mer utrymme för lärarna för att kunna ta hand om föräldrarelationerna. 

– Lärarna behöver ha stöd, verktyg, resurser och kunskap. Sen behöver lärare kommunicera med varandra för att se hur andra gör, säger hon.

Själv är Maria Mersini Pananaki utbildad lärare i Grekland. Hon säger att erfarenheterna därifrån är liknande, men att diskussionen om föräldrakontakt är vanligare i Sverige.

Studien inkluderar intervjuer med sju lärare och elva föräldrar i årskurs 1-9, och hon har gjort uppföljningsintervjuer och observerat utvecklingssamtal.

Frågan är hur stora slutsatser det går att dra ur underlaget?

– Det intressanta är att alla lärare hade liknande erfarenheter, trots att de flesta jobbade i olika skolor, säger Maria Mersini Pananaki.

MER LÄSNING

Så många lärare hotas – av föräldrar
Så hanterar du föräldrarnas hot
”Föräldrar är inte dryga kravmaskiner”