Bakläxa för Skolverkets förslag om skärmar

Skolminister Lotta Edholm är tveksam till om Skolverkets förslag är tillräckligt.

Skolverkets nya förslag om en skärmfri förskola riskerar att stoppas, skriver Dagens Nyheter.
Skolminister Lotta Edholm menar att förslaget är otillräckligt.

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att skriva om läroplanen. Reglerna om att även barn i förskolan måste använda digitala verktyg skulle bort för att göra ge de yngsta en skärmfri miljö i så lång utsträckning som möjligt.

Nu har Skolverket lämnat över sitt förslag till regeringen och skolminister Lotta Edholm är tveksam om den är tillräcklig.

– Men min spontana reaktion är att det inte är tillräckligt. Jag tror inte det räcker att bara ta bort kraven om digitala verktyg för att förskolan ska bli ”i huvudsak skärmfri” utan att det krävs en tydligare styrning och vägledning för när man ska använda sig av skärmar och på vilket sätt, säger Lotta Edholm, till Dagens Nyheter.

Vill stryka ”digitalisering”

Skolverket föreslår att begreppen ”digital/digitala” och ”digitalisering” stryks ur läroplanen och att begreppet digitala lärverktyg ersätts med det mer omfattande ”lärverktyg” på flera ställen.

Ett annat förslag från Skolverket är att begreppet ”teknikutveckling” införs i läroplanen för att markera vikten av att barn får förståelse för teknik de kommer i kontakt med.

Regeringen ska nu återigen konsultera kognitionsforskare som varit kritiska till digitaliseringsstrategierna i skolan och om de är fortsatt kritiska kan det bli en bakläxa för Skolverket.

LÄS MER:

Ny studie: Barn som läser på skärm minns texten sämre

Bruun: Jag vill slippa se elever som ”glopluggar”!

27 forskare i upprop mot skärmfri förskolan

Lotta Edholm: ”Små barn behöver inte digital kompetens”