Har pandemin lett till ändrade arbetsrutiner för dig?

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

För några i vår lärarpanel har det mesta återgått till det normala efter pandemin. Somliga vill gärna behålla den digitala mötesstrukturen.

Eva-Liz Persson, 60

EvaLiz Persson, 60, gymnasielärare i svenska och religion, Nolaskolan, Örnsköldsvik.

Gymnasielärare i svenska och religion, Nolaskolan, Örnsköldsvik:

Svar: Jag kommer definitivt att vilja ha utvecklingssamtalen även fortsättningsvis via Teams. Det har varit enkelt och effektivt, dessutom har vårdnadshavarna sluppit ta ledigt från sina jobb. Digitala möten borde också kunna få fortsätta på några av våra gemensamma möten kollegor emellan; att slippa restid, parkeringsproblem mm uppväger mycket.

– Men främst tar jag med mig att många av mina hemmasittare höjde sig rejält under distansundervisningen, både närvaromässigt och kunskapsmässigt. Hur kan jag ta tillvara och utnyttja den kunskapen utan att för den skull behöva arbeta dubbelt?


Maria Burström, 42

Specialpedagog, Umeå elitidrottsgymnasium, Umeå:

Svar: Allt har i stort sett återgått till det normala. Men eftersom vi har elever från hela Sverige hos oss så kommer vi att behålla digitala utvecklingssamtal. 

– Vi har också många elever som är på olika tävlingar runt om i Sverige och världen så möjligheten för dem att kunna lyssna på en genomgång eller få stöd av lärare digitalt har varit till stor hjälp, så detta kommer vi att behålla. 


Justine Särneblom, 33

Lärare F-3, Sommarhemsskolan, Uddevalla:

Svar: Vi har återgått till det normala, men behåller det som funkat bra under pandemin. Vi erbjuder både fysiska och digitala utvecklingssamtal med vårdnadshavarna.

– Vi ber föräldrarna att fortsatt hämta barnen utanför skolan, då det skapar lugn i korridorer och kapprum. 


Bert-Inge Dahlin, 64

Matematiklärare vid Värmdö ­tekniska gymnasium, Gustavsberg, Värmdö:

Svar: Mina elever är till stor del ungdomar som av olika orsaker misslyckats med skolan tidigare, eller nyanlända. När pandemin kom fungerade det inte med distansundervisning, så vi fick lösa det med traditionell undervisning, men på avstånd.

– Utvecklingssamtal med vårdnadshavare per distans har jag heller inte haft, eftersom alla elever utom två fyllt arton.


Gustav Jonsson, 40

Förskollärare på Ekbacken och huvudskyddsombud för Lärarförbundet, Kalmar:

Svar: Mötesstrukturen inom förskolan har blivit mer digital vilket i många fall har underlättat för vårdnadshavare att närvara vid exempelvis utvecklingssamtal och vårdnadshavarmöten. Det är något att ta med sig för att öka tillgängligheten. Jag känner mig också mer bekväm att leda dessa möten digitalt, tack vare pandemin.  

– Pandemin har också visat hur viktig förskolan och förskollärarna är för samhället i stort, något för yrkeskåren att ta med sig in i framtiden. 

 

LÄS ÄVEN

Tegnell om lärarnas kritik: "Måste samarbeta"

JJÅ: "Vaccinet inte skolans ansvar"