JJÅ: "Vaccinet inte skolans ansvar"

Fel att ansvaret hamnar på skolledare och att lärarnas dyrbara tid går åt när regionerna inte tar helhetsansvar för vaccinationen av unga. Foto: Getty
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare som lägger timmar på att följa eleverna till covid-vaccinationen.
Rektorer som hotas av vaccinmotståndare.
– Vi har varnat för att regionerna lägger över sitt ansvar på skolan, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

LÄSTIPS: Lärarförbundets oro: Barnvaccin blir skolans ansvar

Det råder stora skillnader mellan olika regioner och mellan kommuner när det gäller vaccinationsgraden hos gruppen 12-15 år.

Det innebär att det också råder stora skillnader i smittorisk i lärarnas arbetsmiljö.

"Inte lärarnas ansvar"

– Vi är såklart måna om att både elever och vårdnadshavare vaccinerar sig, och att det är tempo i vaccinationsprocessen. Men det som verkligen är anmärkningsvärt är att vaccinsamordnare lägger ansvaret på skolledarna. Vi har varnat för det. Ansvaret kan inte läggas på skolor, rektorer och lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.

Emma Spak, sektionschef på SKR säger att det är olika hur skolorna arbetar. 

– En del skolor väljer att ha en högre grad av involvering för att skapa trygghet hos barn och föräldrar och därmed åstadkomma en ökad vaccinationstäckning. Samtidigt ser vi att en del kommuner och andra skolhuvudmän inte har möjlighet att bistå i vaccinationsarbetet av olika skäl vilket innebär att samtliga vaccinationer får genomföras på vaccinationscentral, säger hon.

Men samtidigt är hon tydlig med att sprutorna inte är skolans ansvar.

– Både SKR och skolhuvudmännen har varit noga med att ansvaret för vaccineringen inte kan läggas på skolan eller elevhälsan, det saknas både resurser och kompetens. Men med god samverkan mellan regionerna och skolorna har man på många håll hittat en bra lösning för hur skolan kan bidra till vaccinationsarbetet för att främja en hög vaccinationstäckning, säger hon.

LÄSTIPS: Vaccinsamordnaren: ”Bristande intresse från skolorna”

Men Lärarförbundets medlemmar rapporterar att det går dyrbar undervisningstid till att följa elever till deras vaccinationstillfällen.

Här hotas rektorn

Gefle Dagblad var först med att berätta om att rektorer hotats av vaccinmotståndare.

– Rektorer och lärare vittnar om att det blir ett merarbete. Ansvaret har hela tiden varit regionernas, och då måste de ta ansvaret hela vägen ut. Sedan att skolor upprätthåller lokaler, det ska man se som en bonus och inte en självklarhet, säger hon. 

Johanna Jaara Åstrand:

– Vi har en tid av pandemi och extrem arbetsbelastning bakom oss. När skolan är i gång igen och lärare finns på plats behöver vi inte saker som stjäl ytterligare fokus från vad läraryrket egentligen handlar om.

MER LÄSNING: 

Så ska regionerna få fler ungdomar att vaccinera sig

Tegnells svar på lärarkritiken: ”Hade inte behövt bli så hätskt”

Skolpersonal och elever möts av hotfulla aktioner och mejl