Distansundervisningen fortsätter på gymnasieskolor

Stockholm och Göteborg har fattat beslut att till viss del fortsätta med distansundervisningen på gymnasiet under hösten. Foto: Colourbox, Getty
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Hundratusentals elever kommer nu tillbaka till gymnasieskolorna i nästa vecka efter månader med distansundervisning under vårterminen. Men distansundervisningen kommer att fortsätta till viss del  - bland annat i Göteborg och Stockholm.

Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) i Stockholm beslöt i går kväll att de kommunala gymnasieskolorna får kombinera sin ordinarie undervisning med fjärr- och distansundervisning. Cirka 3500 elever, eller 20 procent av alla gymnasieelever, kommer att beröras av beslutet varje dag och det gäller fram till den 27 augusti då politikerna ska fatta ett nytt beslut i utbildningsnämnden.

Vill minska belastningen på lokaltrafiken

Tanken är att lokaltrafiken ska belastas mindre och att skolorna ska få bättre förutsättningar att följa FHM rekommendationer om social distansering.

Hans Kristian Widberg. Foto: Liza Simonsson

– Vi kan inte låta bli att agera, men rektorerna får besluta hur distansundervisningen ska ske på varje enskild skola. De vet bäst hur det ska genomföras och prioriteras så det blir så bra som möjligt utifrån elevernas och lärarnas behov. Men självklart ska eleverna i årskurs 1 prioriteras så de får möjlighet att träffas under den första tiden på skolan, säger Hans Kristian Widberg, tf gymnasiedirektör i Stockholms stad.

LÄS MER: Skolstart med krav på munskydd i Danmark

Många elever distansundervisas i Göteborg

På de yrkesinriktade programmen i Göteborgs stads innerstadsskolor och Lindholmen får högst 80 procent av eleverna vara på skolan samtidigt och för de högskoleförberedande programmen är gränsen satt vid 60 procent.

Resterande elever får undervisning på distans. Beslutet gäller endast elever som går sitt andra och tredje år på gymnasieskolan. Förstaårselever och elever på introduktionsprogram eller har diagnoser inom autismspektrat är undantagna och får undervisning på skolan som vanligt.

Pär Gustafsson, utbildningsnämndens ordförande (L) i Göteborg.

Inga elever kommer att börja skoldagen före klockan 9. Pär Gustafsson, utbildningsnämndens ordförande (L) fattade beslutet på måndagen.

Skälet till att begränsa antalet elever på skolorna är främst för att ge gymnasieskolorna förutsättningar att följa Folkhälsomyndighetens råd på gymnasieskolorna. Det handlar om att underlätta för elever och lärare att hålla avstånd i klassrum, matsalar, caféer och undvika samlingar in korridorer med mera är grunden för att förebygga smitta på skolorna.

– Vi har väldigt stora skolor i Göteborg vilket gör det svårt att hålla social distansering om alla elever är på plats samtidigt. Därför har jag fattat det här beslutet och gett rektorerna delegation att genomföra det, säger Pär Gustafsson.

Även i Göteborg kommer beslutet att följas upp i augusti och omprövas i september.

Malmö fokuserar på åtgärder i skolorna

I Malmö har man valt att gå tillbaka till reguljär verksamhet med undervisning på plats och fokuserar främst på åtgärder i skolorna som att eleverna exempelvis inte ska sitta för tätt i matsal och klassrum.

Niklas Anderberg, gymnasiechef i Malmö stad.

– Det kommer säkerligen ske undantag med fjärrundervisning för medarbetare och enskilda elever som befinner sig i riskgrupper men det är ett beslut som varje rektor fattar. Grunden är att eleverna ska vara i skolan. Vi har också sagt att vi inte ska ha distansundervisning utan vi förordar fjärrundervisning där elever och lärare deltar samtidigt i tid och rum för att undvika dubbelarbete för läraren, säger Niklas Anderberg, gymnasiechef i Malmö stad.

Skolverkets råd inför skolstarten

Den fysiska miljön - det behöver du tänka på:

 • Möblera klassrummen luftigt. Möblera inte bänkar parvis eller gruppvis utan se till att det finns avstånd mellan bänkarna.
 • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal, kafé, bibliotek och andra liknande platser.
 • Undvik i möjligaste mån större samlingar av elever. Det kan gälla i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Det är viktigt att schemalägga så att inte för många elever börjar skolan, slutar eller har rast vid samma tidpunkt. Det här påverkar till exempel hur många människor som behöver vistas i kollektivtrafiken samtidigt.
 • Stimulera elever att vistas utomhus under raster.
 • Samla inte många personer i samma lokal. Tänk särskilt på det när du organiserar verksamheter som inkluderar föräldrar och vårdnadshavare, till exempel föräldramöten, informationskvällar inför valet till gymnasieskolan eller elevföreställningar.
 • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.
 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.

Undervisningen - det behöver du tänka på:

 • Överväg om viss undervisning kan förläggas utomhus.
 • Undvik inslag i undervisningen som inkluderar närkontakt, till exempel i ämnet idrott och hälsa.

Källa: Skolverket

Fredriksson: ”Lärare vet bäst hur undervisningen bedrivs”