Regeringen överväger vabb-intyg för förskolan

Förskollärare kan återigen bli ansvariga för att intyga vabb.

Regeringen överväger att återinföra vabb-intyg i förskolan, för att minska fusket med tillfällig föräldrapeng. Detta trots en pågående utredning om att minska skoladministrationen.
– Det är inte en arbetsuppgift som vi ska ha, säger Petra Hultqvist, ordförande i Sveriges Lärares skolformsförening för förskolan.

Under 2023 återkrävde Försäkringskassan 91 miljoner kronor som på felaktiga grunder betalats i tillfällig föräldrapenning – 30 miljoner kronor mer än för två år sedan, skriver Sydsvenskan.

Nu öppnar regeringen för att återinföra det vabbintyg i förskolan, det som skrotades 2010 för att det gav merarbete åt bland annat förskollärare.

– Den som systematiskt utnyttjar vabben felaktigt kan så småningom komma upp i väldigt stora penningsummor. Det är en oacceptabel utveckling som bidrar till att undergräva förtroendet för vårt välfärdsystem, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), till Sydsvenskan.

Men Sveriges Lärare är kritiska.

”Skapa inte mer” 

– Det gynnar inte det viktiga relationsskapande arbetet som vi gör och prioriterar tillsammans med vårdnadshavare. För att kunna fokusera på kärnuppdraget behöver man snarare minska på de administrativa arbetsuppgifter som idag görs i stället för att tillföra nya, säger Petra Hultqvist.

Bo Jansson, tidigare ordförande för dåvarande Lärarnas Riksförbund, sitter som utredare med uppdrag att ta fram förslag för att minska administrationen i skolan.

En fråga som skolminister Lotta Edholm (L) också kommenterar i en intervju med Vi Lärare.

– Jag tycker också att det är ett problem att vi har en dokumentationshysteri i svensk skola, och det gäller inte bara skolan. Det vet ju alla. Men att allting måste dokumenteras... Är det verkligen nödvändigt att man måste dokumentera- om man till exempel visar ut en elev i klassrummet, säger Lotta Edholm.

Så vill ministern se vabbkollerna

Socialförsäkringsminister Anna Tenje föreslår dels digitala system för att underlätta dokumentationsbördan.

– Det kan finnas olika sätt att skärpa kontroll och uppföljning. Det kan också handla om sekretessbrytande åtgärder så att kommuner och myndigheter kan dela mer information, säger hon till Sydsvenskan.

Vabb är dock inte den viktigaste frågan för Sveriges Lärare.

– Våra utmaningar är att barngrupperna är för stora och bemanningen för låg. Där behövs regleringarna. Förskollärare ska lägga mindre tid på administrativt arbete och mer på barnen, säger Petra Hultqvist.

LYSSNA ÄVEN: Så ser lärare på dokumentationshetsen – och skolpolitiken.

LÄS ÄVEN: 

DOKUMENT: Så vill ministern förändra skolan

Regeringen: Så ska lärare administrera mindre