Facket efter dystra siffrorna: Detta krävs för lärares hälsa

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, om lärares ohälsa: ”Uppdraget sväller och man får dålig belöning för sitt arbete.” Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Läraryrket är det yrke där störst andel rapporterar besvär orsakade av arbetet.
Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén är inte förvånad.
– Man tittar alldeles för lite på lärares förutsättningar, säger hon.

När Arbetsmiljöverket presenterar sin rapport Arbetsorsakade besvär 2022 är lärare den grupp där störst andel rapporterar att de drabbats av fysiska eller psykiska problem till följd av jobbet.

Samtidigt har de stressrelaterade sjukskrivningarna för samtliga yrkesgrupper fördubblats under en knapp tjugoårsperiod, enligt siffror från Försäkringskassan.

Att lärare placerar sig i den dystra ohälsotoppen kommer dock inte som en överraskning.

– Det som har hänt har väldigt mycket att göra med det som händer i skolan: nedskärningar i kommunerna, marknadsskolan gör att skolan blir en tjänst man köper, det handlar om mål- och resultatstyrning – att hela tiden mäta det som kommer ut och man lägger alldeles för lite krut på att titta på vilka förutsättningar lärare får att utföra sitt arbete, säger Åsa Fahlén.

Hon pekar på Huddinge kommun som ett gott exempel. Här används ett verktyg som tydligt larmar vid för hög arbetsbelastning.

LÄS ÄVEN: Nya verktyget ska minska lärarnas utmattning

Arbetsmiljöverkets intervjuer visar att nära hälften av grundskollärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna rapporterar besvär som orsakats av olyckor eller brister i arbetsmiljön, dit vilket även krävande elever och vårdnadshavare räknas.

Psykiska och fysiska besvär

Följden är trötthet, fysisk smärta, sömnstörningar och ångest.

Forskaren Tom Svensson, vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, tror att en genomgång av dokumentationskravet är nödvändig. Det sker i och med den utredning som Bo Jansson, före detta ordföranden för dåvarande Lärarnas Riksförbund, genomför.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén har en tydlig problembeskrivning:

– Det här handlar om brister i arbetsmiljön, man har höga krav men väldigt liten kontroll över sina arbetsuppgifter. Uppdraget sväller och det gör att arbetsbelastningen blir ohållbar. Man får dålig feedback och belöning för sitt arbete, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: 

Regeringen: Så ska lärare administrera mindre

Nya siffror: Lärare mår sämst av jobbet

Läraren: ”Inflation i anpassningar”