”Ingen i regeringen vill att lärare ska omfattas”

Endast Sverigedemokraterna vill se lärare inkluderade i anmälningsplikten. Foto: SVT

Regeringen tycks ha bestämt sig i frågan om lärare ska tvingas anmäla papperslösa elever.
”Ingen i regeringen vill att lärare ska omfattas”, skriver Christian Brundu, politiskt sakkunnig hos Liberalernas partiledare Johan Pehrsson, på X, tidigare Twitter.

Regeringen lämnar indirekt svar på frågan om lärare och läkare ska omfattas av anmälningsplikten.

”En informationsplikt kommer det ju att bli”, skriver Christian Brundu på X.

Han fortsätter: ”Utredningen pågår och har fått i uppdrag att ta fram undantag. Jag är nöjd med det.” Att tvinga lärare att anmäla ”blir i praktiken omöjligt”.

Han poängterar samtidigt att ett parti inte håller med: ”SD vill”, skriver han.

I ett sms till Vi Lärare förklarar han att uttalandet bygger på SVT:s partiledardebatt, då samtliga åtta partiledare fick frågan om lärare och läkare ska inkluderas.

Endast Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) räckte upp handen.

– Jag tycker att det ska gälla dem som är företrädare för samhället, säger Jimmie Åkesson, i SVT.

”I praktiken omöjligt”

Regeringsföreträdarna är annars ovilliga att utveckla frågan om undantag, och hänvisar till utredningen som pågår fram till september 2024.

Integrations- och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) hänvisar också till utredningen, men är tydlig med partiets hållning om att lärare ska undantas.

– Jag har varit tydlig med att det ska vara så, säger Johan Pehrson, och hänvisar till Barnkonventionen.

Men hans nära medarbetare går längre. På en fråga på X, tidigare Twitter, ifall utredningen landar i att det ska omfatta lärare svarar Christian Brundu: ”I praktiken omöjligt med de direktiv som finns”.

Här är lärare inte undantagna

Direktiven slår fast att utredaren ska se över eventuella undantag, men inte för några specifika yrkesgrupper, utan att ”vissa situationer kan behöva undantas – där informationsplikten skulle strida mot ömmande värden”.

Dock nämns varken lärare eller läkare. 

Bland dem som protesterar finns Sveriges Lärare, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Lärarnas yrkesetiska råd.

I Göteborgs stad har politikerna gått så långt som att bestämma att medarbetare inte ska drabbas av konsekvenser om de bortser från en eventuell anmälningslag.

Både där och i Stockholm har tusentals lärare demonstrerat mot förslaget.

– Vi ska ju lära ut, inte visa ut, säger David Gustafsson, ordförande Sveriges Lärare Stockholm.

LÄS ÄVEN:

Regeringens angiverikris – skolministern lämnar besked till lärarna

Göteborg stad: ”Här slipper lärare anmälningsplikten”

Här manifesterar lärarna mot anmälningsplikt: ”Ska inte visa ut”

Facken protesterar i gemensam manifestation