Får jag inte presentera mig som förskollärare längre?

Den här gången handlar dilemmat om yrkestitlar i förskolan. Frågeställarens rektor vill att alla kallar sig pedagoger. (Genrebild).

Förskolläraren undrar om det är rimligt att alla på förskolan ska kallas för pedagoger, oavsett utbildning. Hon får svar av Petra Hultqvist, Sveriges Lärare.

FRÅGA: Vår rektor har föreslagit att all personal i våra förskolor ska presenteras som pedagoger – oavsett om man är förskollärare eller barnskötare. Detta på grund av att några av barnskötarna tagit upp det här med yrkestitlarna med henne. Jag tycker det känns jättemärkligt. Är det här verkligen vettigt? /Stolt legitimerad förskollärare

SVAR: Jag både förstår och delar din frustration. Pedagogbegreppet i förskolan är ett luddigt och otydligt samlingsnamn som inte alls utgår utifrån utbildningsnivå eller kompetens. I förskolan finns legitimerade förskollärare, barnskötare och övrig personal som tillsammans arbetar i arbetslag för att stimulera barns utveckling och lärande. Förskollärarens uppdrag är att ansvara för undervisningen enligt skollag och läroplan. Vi förskollärare är med vår högskoleutbildning specialister på barns utveckling och lärande under deras tidiga år. Förskolläraryrket ska snarare uppgraderas med bättre förutsättningar än likställas med de yrken som inte kräver legitimation. Personalen som är verksamma i förskolan utför därför inte samma arbete utan arbetar utifrån olika roller och uppdrag, utan att vare sig förminska eller värdera varandras prestationer.

Att ha en beskrivande titel klargör vad man förväntas göra och prestera i arbetet men också vad andra kan förvänta sig av dig. Det borde vara en viktig fråga från vårdnadshavare när de söker förskoleplats till sitt barn om det finns legitimerade förskollärare på förskolan. Att som rektor tysta ner dessa samtal är endast bevis på kunskapsluckor och oförmåga att leda och organisera förskolans arbete. Denna otydlighet kring roller och uppdrag kan på sikt leda till konflikter och kränkande behandling. Det finns kommuner som inte hanterar detta på det sätt som du beskriver utan i stället arbetar med att utveckla och stärka de olika yrkeskategorierna utifrån behov och inte alls utifrån jantelag. 

Fortsätt sträcka på dig och presentera dig som förskollärare på förskolan. Vi är många som står bakom dig.

/Petra Hultqvist, ordförande Skolformsföreningen förskola, Sveriges Lärare

LÄS OCKSÅ:

Min rektor umgås privat med mina kollegor

När föräldrars oro aldrig tar slut

Negativ kollega drar ner hela arbetslaget