Juristen: Det här får du säga om din arbetsgivare

Sveriges Lärares jurist Peter Edin. Foto: Getty Images och privat

Vad menas med meddelar­frihet? Gäller det alla? Och vad får jag egentligen berätta om, och till vem? Sveriges Lärares jurist Peter Edin reder ut begreppen.

Har jag rätt att uttala mig om missförhållanden?

– Det är nästan alltid tillåtet att uttala sig offentligt om det som sker på arbetsplatsen. Reglerna skiljer sig dock åt beroende på om du jobbar på en kommunal eller privat förskola, och om vad du uttalar dig – och i vilket sammanhang.

Vad innebär yttrande­friheten i sammanhanget?

– Alla offentligt anställda har rätt att både internt och externt kritisera och framföra åsikter om den egna verksamheten så länge det inte strider mot offentlighets- och sekretesslagen (genom att röja ett barns identitet t ex) och brotts­balkens regler om hets mot folkgrupp och förtal. Inom fristående förskolor är det annorlunda. Privata arbetsgivare får nämligen i viss utsträckning ha regler som begränsar din rätt att uttala dig om verksamheten. Av rättspraxis framgår dock att även privata arbetstagare har en relativt stor möjlighet att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande samt att hos behörig myndighet påtala missförhållanden, utan att riskera arbetsrättsliga påföljder.

Vad menas med meddelarfrihet?

– Anställda på både kommunala och fristående förskolor har meddelarfrihet och därmed laglig rätt att vända sig till tidningar, radio och tv och berätta om missförhållanden i verksamheten.

Vad har jag för skydd om jag berättar för medierna? 

– Arbetsgivaren får inte efterforska vem som har lämnat uppgifter till medierna, och dessa får inte avslöja identiteten på dem som uppgett att de vill vara anonyma.

Kan jag klaga på min arbetsgivare i sociala medier?

– Offentliganställda kan fritt uttala sig kritiskt om arbetsgivaren i vilket sammanhang som helst, även i sociala medier. Men privata arbetsgivare kan ställa upp regler som begränsar hur de anställda får uttala sig kritiskt i sociala medier. Därför finns det skäl för privatanställda att vara försiktiga med vad de skriver på exempelvis Facebook.