Pisachefen oroas över betygsinflationen i Sverige

Pisachefen Andreas Schleicher menar att Sveriges regering kan ha en väldigt brådskande uppgift i att hjälpa skolor att bli mer pålitliga. Foto: OECD och Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Betygsinflationen riskerar att underminera förtroendet för svensk skola, anser OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher.
– Priset ni får betala är att man inte längre litar på betygssystemet, säger han.

Ämnesläraren har i flera artiklar granskat de skenande betygen i årskurs nio. Andelen elever som får betyget A är dubbelt så hög i flera ämnen jämfört med för åtta år sedan. Friskolorna driver utvecklingen, men andelen elever med högsta betyg blir allt större även i de kommunala skolorna.

Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef och högste ansvarige för Pisaundersökningarna, är bekymrad över utvecklingen när han kommenterar Ämneslärarens undersökning.

– Om betygen inte längre speglar verklig förbättring, så har regeringen en väldigt brådskade uppgift i att hjälpa skolor att bli mer pålitliga och realistiska i sin betygsättning, säger han.

"Förtjänar pålitlig information"

Andreas Schleicher ser ett stort behov av ta alla uppgifter om glädjebetyg på största allvar.

– Föräldrar och elever förtjänar pålitlig information. Är den inte det kommer inte arbetsgivarna att lita på betygen. De kommer inte fråga dig vad du har studerat utan varifrån du kommer och vad du har för social bakgrund, säger han.

I en vanlig inflation tappar människor lätt förtroendet för de som styr och kvaliteten i deras beslut, understryker Andreas Schleicher. Detsamma gäller den svenska betygsinflationen.

– Priset ni får betala är att man inte längre litar på systemet. För mig handlar ett bra betygssystem om att det visar sanningen.

"Tecken på fortsatt betygsinflation"

Pisa är en internationell urvalsstudie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Studien har genomförts vart tredje år sedan år 2000 och kan enligt Andreas Schleicher fungera som varningsflagg för om betygen är högre än de borde vara.

– Om resultaten i nästa mätning inte ändras och du samtidigt ser en stark förbättring av betygen så är det ett tecken på fortsatt betygsinflation, säger han.

Andreas Schleicher framhåller att han inte har alla data han behöver för att själv kunna bedöma i vilken utsträckning det för närvarande råder betygsinflation i den svenska skolan. Men han har även tidigare vid flera tillfällen uttalat sig i kritiska ordalag om att betygssättningen och resultaten i Pisatesten inte stämmer överens.

– Den svenska regeringen måste se till alla elever och föräldrar har tillgång till ett rättvist, transparent och öppet system, säger Andreas Schleicher.

LÄS ÄVEN

Andelen nior som får betyget A skenar

Ny granskning: Så mycket vanligare är betyget A i friskolorna

Så pressas vi att ge elever glädjebetyg

Lärarförbundets krav: En helt ny betygsmodell

Slutbetygen skenar – jämfört med de nationella proven

Nya siffror: Så mycket ökar betygen – i alla ämnen