Specialpedagogik – den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik i pedagogiskt arbete är en inspirerande och intressant antologi, tycker vår recensent.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

I denna antologi om specialpedagogikens roll i undervisningen,  som också tar upp innehåll och utformning av specialpedagog- och speciallärarutbildningarna, lägger bokens redaktörer grunden i både inledningen och första kapitlet genom att betona att det specialpedagogiska arbetet är något som alla i skolan är en del av – inte bara de specialpedagogiska professionerna. Detta tydliggörs i de påföljande kapitlen om andraspråksundervisning, språklig tillgänglighet och intellektuell funktionsnedsättning. Bokens bredd gör att många kan hitta in i den utifrån sin specifika lärarbakgrund och det är spännande att bli uppdaterad på aktuella forskningsområden.

”Specialpedagogik i pedagogiskt arbete” av Jenny Wilder och Daniel Östlund (red) (Studentlitteratur)

Ett av de kapitel som särskilt fångade mitt intresse var det om hur VFU, verksamhetsförlagd undervisning, är en del av utbildningen till specialpedagog och speciallärare vid Kristianstads högskola. Eftersom VFU inte var en del av min egen utbildning läser jag intresserat Kerstin Ahlqvists text om vilka vinster man kan se med att inkludera detta. Då alla på dessa utbildningar redan har en pedagogisk examen blir utgångspunkten en annan för denna VFU, vilket ställer särskilda krav på både tydlighet och handledning.

Även kapitlet om uppdaterade examensmål kring npf som infördes i speciallärar- och specialpedagogutbildningarna 2018 lockar mitt intresse med insiktsfulla intervjuer med speciallärare och specialpedagoger.

Antologin bör tilltala många läsare, som ett enkelt sätt att få inblick i aktuella forskningsområden och som en bekräftelse på hur viktig specialpedagogiken är, inte för sin egen skull utan för att den genomsyrar så mycket av skolans vardag.

Monika Mattsson jobbar som specialpedagog i Göteborg

LÄS ÄVEN

Efterlyses: traumakompetens

Psykologen: Se dig själv med barnets ögon

Diagnoser inte det viktiga – låt lösningarna växa fram