Replik: Nyströms kunskapsbrist om de praktisk-estetiska ämnena kan inte bara få passera

Janet Ericsson (till vänster), ordförande i Bildlärarnas riksförening, och Lotta Liljered (till höger), ordförande i Musiklärarnas riksförening, är två av skribenterna som reagerat starkt på Susanne Nyströms ledare i Dagens Nyheter med rubriken ”Elever slösar bort viktig skoltid på bild, slöjd och musik”.

Vi ber skribenten i fråga att återkomma när hon har tagit del av den forskning som finns om de estetiska ämnenas betydelse för barn och unga och ser fram emot en nyanserad diskussion baserad på vetenskapliga teorier och forskning, skriver flera tunga företrädare i en replik till Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström.

Replik på ledartexten av Susanne Nyström i Dagens Nyheter 24 oktober 2023.

Reaktionerna på Susanne Nyströms ledare i DN lät inte vänta på sig utan kom snabbt och i stor omfattning. Mycket klokt har redan förts fram i tidskrifter och i kommentarsfält kopplat till artikeln. Vi kan bara understryka den av oss upplevda bristen på kunskap som ledarskribenten i fråga uppvisat inom området. Vi förundras över hur man utan vetenskapligt stöd eller kunskap i ämnet kan ta sig friheten att skjuta så skarpt mot det som på så många sätt bidrar såväl till den svenska kulturen, ekonomin och folkhälsan. Att se våra ämnen som något som varken har ett egenvärde eller en stor påverkan på utveckling och förmågor visar på en kunskapsbrist vi inte bara kan låta passera. En internetsökning bort så kommer alla som vill att kunna hitta gedigen forskning om vikten av de praktisk-estetiska ämnena eleverna möter i den svenska skolan.

”Redan svårt att hinna med”

I samhället, kulturen och livet spelar våra ämnen en mycket central roll. De samlar, engagerar och skapar mening. Värdet i att kreativt skapa, utforska ensam och tillsammans med andra genererar inte bara kunskap i det enskilda ämnet utan har en direkt påverkan på både inlärningsförmåga, psykisk hälsa, kreativitet, innovation och inte minst förståelse för omvärld, kultur, miljö samt historiska och samhällsmässiga fenomen.

De praktisk-estetiska ämnena har under lång tid arbetat för mer tid i fördelningen i timplanen. Vi har precis som många andra ämnen en gedigen kursplan med ett omfattande centralt innehåll framtaget och beslutat av Skolverket och regeringen. De praktisk-estetiska lärarna har redan svårt att hinna med som det är idag, mindre tid är det sista vi behöver.

Sveriges elever förtjänar en utbildning i våra ämnen och Sverige som land är beroende av att vi utbildar nästa generation i våra ämnen.

Vi ber skribenten i fråga att återkomma när hon har tagit del av den forskning som finns om de estetiska ämnenas betydelse för barn och unga och ser fram emot en nyanserad diskussion baserad på vetenskapliga teorier och forskning.

Lotta Liljered, Ordförande Musiklärarnas Riksförening

Janet Ericsson, Ordförande Bildlärarnas Riksförening

Marielle Fahlén, Stf. Ordförande Slöjdlärarna

Kicki Liljedahl, Programledare för Musiklärarprogrammet Musikhögskolan Ingesund

Karina Ericsson Wärn, Rektor vid Beckmans Designhögskola

Nils Claesson, Lektor Stockholms Konstnärliga Högskola

Lars Andersson, Utbildningschef, Ämneslärarutbildningen i Musik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

Sara Ilstedt, Professor i produkt och tjänstedesign vid Kungliga Tekniska Högskolan

Johannes Landgren, T f Rektor vid Kungliga Musikhögskolan

Göran Nikolausson, Universitetslärare och verksamhetsansvarig Make Music Matter!, Linnéuniversitetet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenterna som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Ämnesläraren.

LÄS ÄVEN

Debatt: Hur blir skolan utan estetiska lärprocesser, Nyström?

DiMaria: DN:s ledare får det att vända sig i magen på mig

Matteläraren: De praktisk-estetiska ämnena borde få mer tid

Debatt: Eleverna blir smartare när de arbetar med händerna

Jarnlo: Därför måste vi försvara de praktisk-estetiska ämnena!

Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan