Bildläraren om hur slumpen lyfter eleverna

Alice Albers, Meja Magnusson, Mikaela Lundén och Agustin Guzman Kuusk letar efter passande bilder som de kan använda i Therese Ludvigssons kollageuppgift. Foto: Anna Hållams

Therese Ludvigsson vill spränga duktig­hetens bojor i bildämnet. Hon vill locka fram elevernas kreativitet, deras flow. Med hjälp av slumpen och kollageformatet vill hon visa att allt inte måste vara perfekt. Och plötsligt får elever, som inte brukar få det, fart.

”Vad är det att vara kreativ?”

Eleverna diskuterar först med sina bordsgrannar och sedan, inför klassen, säger någon att det är att tänka utanför boxen.

– Att inte göra som alla andra.

På Trollehöjdskolan i Mullsjö har bildläraren Therese Ludvigsson lektion med en niondeklass. Det är en del av projektet som hon kallar för ”Tryck, kollage och slumpen”. Den senaste lektionen pratade de om komposition och då skulle de tänka på att placera sina objekt där linjerna möts.

– Det vill jag att ni ska tänka på i dag. Sedan ska ni skapa ett kollage med hjälp av slumpen som verktyg. Ni kommer att få en bild, ett fotografi, av mig, slumpvis. Den bilden ska ni bearbeta på något sätt och ni ska jobba utifrån olika utgångspunkter. Det kan vara att ni enbart vill jobba med budskapet, det kan vara att ni vill jobba med ett tema, form, textur och så vidare.

Therese Ludvigsson

Ålder: 33 år.
Bor: I Jönköping.
Gör: Bildlärare på Trollehöjdskolan i Mullsjö. Började höstterminen 2022.
Utbildning: Är lärare i fritidshem i grunden och har sedan kompletterat med bildlärarutbildning. Har också gått på Jönköpings konstskola på Jönköpings folkhögskola.
Instagram: På kontot Fröken Ludvigsson tar hon upp pedagogik, planering, material och process.

Therese Ludvigsson visar upp de tre bilder hon gjorde utifrån sin referensbild och uppmanar eleverna att diskutera med den person som sitter bredvid: Vilka utgångspunkter har hon haft när hon har gjort sina bilder? Efter någon minut räknar hon ner: Tre, två, ett, noll.

– Är det någon som vill dela med sig av sina tankar?

Någon säger att bilden gjord av tidningspapper har textur som utgångspunkt.

– Ja, och det syns inte men jag har använt mig av en teknik som innebär att jag har rivit och då kan man inte ha samma kontroll som när man klipper. Någon sa färg när den tittade på den bilden. Är det något som är gemensamt för alla bilder? Ja, en fågel. Här är det också textur, ni ser inte det men jag har använt en massa löv från naturen.

Eleverna får med sig att de ska göra en ram till sina konstverk och allra helst ska bortse från motiv, varför inte helt tänka i färger? De får sina bilder. De får blommor i krukor, de får segelbåtar, får, tårtor och vindkraftverk och så börjar de.

I bakgrunden hörs musik från den spellista som Therese Ludvigsson valt. Vissa elever retar henne för att musiken är så ”jätteseriös”. Hon replikerar:

– Den lyssnade jag på när jag var heartbroken.

Lekfullt och experimentellt

När Therese Ludvigsson gick på konstskola jobbade hennes egen lärare med slumpen på olika sätt. Då insåg hon att det är en metod, en teknik man kan använda sig av. Nu tycker hon att tryck, kollage och just slumpen hör ihop. Idén föddes ur hennes egna erfarenheter, känslan hon fick när hon testade, känslan av att leka.

– Eleverna som kan sitta och sudda, som petar och ändrar, som suckar över att det blir fel. Här är det inte på det sättet utan du sätter ihop och bygger en ny bild på ett annat sätt än när du tecknar eller målar. Jag vill ha det mer experimentella, att det är ett annat fokus, mer klippa och klistra, utforska, prova, säger Therese Ludvigsson. 

Hennes tanke är att elever kan visa sina kunskaper på olika sätt och att det här temat kan passa elever som till exempel har svårt med motoriken eller har svårt att komma med idéer.

– Du behöver bara klippa och klistra, använda fantasin, vara kreativ på ett annat sätt. Det lockar till ett annat skapande, säger Therese Ludvigsson.

Släppa duktigheten

Hon tar ett exempel, berättar om en elev som är väldigt noggrann. Kollageövningen där motivet styrs av slumpen får eleven att släppa tanken på att allt ska vara perfekt. Samtidigt får andra elever fart och energi, även de som annars inte har det. Temat och dagens uppgift går hand i hand med hennes tankar om bildämnet, att det fokuseras alltför mycket på att vara duktig, på att kunna teckna och på att vara skicklig rent tekniskt.

– Jag tror att många ger upp redan från början, tänker att de inte kan. Jag försöker gå in med approachen att vara duktig i bild även handlar om ett språk, om att kunna förmedla och kunna läsa av bilder. Det är så mycket mer än att ta en penna och rita och måla, säger hon och fortsätter:

– Ämnet är också att till exempel prata om bilder, visuell kommunikation. I början när jag pratade om bildspråk var vissa elever nästan lite hånfulla: ”Vadå språk?” Ofta jobbar jag med elever som bara vill arbeta fritt. Jag försöker dra paralleller till om de någonsin har hört matematikläraren säga: ”I dag jobbar vi fritt”, säger Therese Ludvigsson.

Eleverna på Trollehöjdskolan i Mullsjö har olika sätt att arbeta på och olika mål. Så här kan det bli när slumpen får styra vilka motiv de ska göra.

Hon berättar om hur många elever, när hon först möter dem, suckar över att de inte kan, över sin förmåga, över att det inte går. Hon säger ofta till sina klasser att det de gör i bilden är något man får träna upp, precis som det är med allt annat. Vissa kanske har ett försprång, precis som i fotboll eller vad det nu är. Vissa har det i sig, andra måste öva, poängterar hon.

– Vi jobbar mycket med strategier. Hur gör jag? Inte bara: Nu ska ni rita. Nu ska ni måla. Utan: Hur gör jag för att rita av något? Hur tittar jag på det jag ska rita av? Jag kombinerar, jag menar inte att avritandet inte ska finnas. Men det finns olika sätt att vara kreativ på och att visa sin kunskap på, säger Therese Ludvigsson.

˝Här och nu”

Hon vill att eleverna ska känna samma glädje, samma flow som hon själv känner. Som lärare utgår hon väldigt mycket från sig själv. Hon gör alltid sina uppgifter själv. Inte minst för att hitta fallgropar. Vad kan hon hjälpa eleverna med? Vad kan hon ge dem för tips? Vad behöver hon ändra?

– Jag vill att tiden ska försvinna, att de bara ska vara här och nu. Jag vill ge eleverna verktyg att vara kreativa hemma också, säger Therese Ludvigsson och lägger till att vissa elever berättat om när de har tagit med sig uppgifter eller tekniker som de sedan arbetat med hemma.

Några elever visar upp sina alster.

Under arbetets gång går Therese Ludvigsson runt och pratar med eleverna, diskuterar form, färg och bakgrund. De har klippt bilder, i vissa fall textsjok ur tidningar, de blandar och associerar fritt.

– Jag tänker att jag ska ha det här som en skorsten. Den här röda färgen ska jag knyckla ihop så det ser ut som rök. Det svarta och det röda ihop signalerar att här är något dåligt, något oroväckande, säger eleven Agustin Guzman Kuusk som gillar det han kallar för tvärtomperspektivet. Det blir något annat än det först verkar vara, det intresserar honom.

När de färdiga konstverken ligger utplacerade på klassrumsgolvet, säger Therese Ludvigsson:

– Det behöver inte vara likt. Titta på den bilden. Eller den. Det handlar om att tolka, om att våga.

Tryck, kollage och slumpen

Therese Ludvigssons syfte med arbetsområdet ”Tryck, kollage och slumpen” är att presentera eleverna för trycktekniker, kollage och slumpen som skapandeverktyg.

Vecka 1–3: Trycktekniker

Bekanta eleverna med grund­läggande trycktekniker och användning i skapandet med olika övningar som främjar ett utforskande arbetssätt. Gärna där eleverna kan släppa på kontrollen, till exempel genom att jobba med begränsad tid eller experimentera med olika material. Skapa material som sedan kan användas i kollagearbetet.

Vecka 4–7: Kreativa kollage

Låt eleverna testa olika tekniker i kollageteknik. Jobba med slumpen genom att använda slumpmässiga tekniker för att skapa papper med olika mönster och texturer och slumpmässigt välja färger, genom till exempel generator på nätet. Ge eleverna slumpmässiga ord att arbeta utifrån, eller tolka en referensbild.

Vecka 8–11: Slumpen som verktyg i skapandet

Skapa med hjälp av slumpmässiga element genom att använda tärningar, lottdragning eller andra metoder. Ge ord, uppdrag, referens­bild, färgkarta och så vidare. Fokus på komposition.

Vecka 12–15: Utforska och kombinera tekniker

Låt eleverna experimentera och kombinera trycktekniker, kollage och slumpmässiga element i sina konstverk. Ge exempel på andra konstnärer som arbetar med slumpen. Som Jackson Pollack, Jean Arp, Gerhard Richter, Sarah Sze.

Vecka 16–19: Digitalt kollage

Här kan eleverna arbeta med foto. Gärna på sina tryck eller arbeten från tidigare. Bilder från gratis bildbanker.

LÄS ÄVEN

Forskaren: Släpp tanken på bild som ett övningsämne

Bildlärare poddar om selfies och fejkade bilder

Samtidskonst utmanar blivande bildlärare

Elever skriver in kvinnor i konsthistorien

Värdegrundsarbetet trängs undan i bildämnet

Bildläraren: Här ser ni varför vårt ämne gör nytta