Nästan alla unga vill lära sig mer om privatekonomi

Elina Larsson, till vänster, och Ebba Holmqvist, till höger, tycker det är hög tid att unga får lära sig mer om privatekonomi på gymnasiet.

Nio av tio elever på gymnasiet vill lära sig mer om privatekonomi, visar en studie. Det stärker argumentet att införa en kurs i privatekonomi på alla gymnasieprogram, menar forskaren och hkk-läraren Elina Larsson.
– Ungdomar behöver mer kunskaper, de löper allt större risk att bli lurade när de handlar och lånar på nätet.

Enligt en studie från utbildningsprojektet Ung privatekonomi svarar 94 procent av gymnasieeleverna ”ja” på frågan ”Skulle du vilja lära dig mer om privatekonomi i skolan?” Frågan besvarades av över 16 000 elever under 2022.

Elina Larsson, en av grundarna av Sveriges Lärares nätverk för lärare i hem- och konsumentkunskap och verksam vid bland annat Skarpängsskolan i Täby, är inte överraskad av siffran. Hon har länge hävdat att även elever i högstadiet visar ett växande intresse för privatekonomi.

– De vet själva att de behöver de här kunskaperna för att kunna klara sig i vuxenlivet. Ungdomar lär sig snabbt nya betalningssätt, men de saknar övergripande kunskaper om privatekonomi, vilket gör dem sårbara.

Kursplanen i hem- och konsumentkunskap innehåller moment om privatekonomi. Men stoffträngseln är stor och granskningar från Skolverket har visat att elever inte alltid får de kunskaper som de har rätt till på det här området.

Många unga är oroliga över läget

Inom Ung privatekonomi, ett projekt stöttat av stiftelsen Aktiefrämjandet, har man länge känt till detta behov av ökade kunskaper hos eleverna. Årligen föreläser man för cirka 35 000 elever, utspridda över stora delar av landet.

Ebba Holmqvist är en av föreläsarna:

– Lärarna brukar säga till mig efter föreläsningarna att eleverna var så koncentrerade och så ovanligt tysta!

Hon besöker minst en skola i veckan, ofta inbjuden av lärare som haft goda erfarenheter av tidigare besök från Ung privatekonomi. Hennes viktigaste budskap under föreläsningarna?

– Om du har koll på din privatekonomi så känner du dig både friare och tryggare. Jag betonar det långsiktiga sparandet och berättar hur man handlar med aktier och fonder.

Något du varnar för?

– Snabba lån med hög ränta, sms-lånen är ju vanliga. Jag brukar trycka på att man måste spara till det man ska köpa, inte ta lån.

Märker du om ungdomarna blivit oroligare för sina familjers ekonomi i och med inflationen och de höjda räntorna?

– Absolut, de är oroliga och ställer många fler frågor om hur man ska tänka i det här läget.

Kravet: Privatekonomi på gymnasiet

Många lärare säger till henne att de skulle vilja ge eleverna mer kunskaper i privatekonomi, men att tiden inte räcker till.

– Vi inom Ung privatekonomi tycker att det borde bli ett eget ämne på gymnasiet.

Samma åsikt har hkk-läraren Elina Larsson, som också har märkt att ungdomar på senare tid har blivit oroligare för sin egen och familjens ekonomi.

– Det är vår uppgift som vuxna att ge dem de här kunskaperna, hjälpa dem att känna sig trygga. Jag tycker att alla gymnasieprogram borde ha med en kurs i privatekonomi, kanske en timme i veckan under en termin. Det borde vi kunna få plats med.

LÄS ÄVEN

Ungas okunskap om privatekonomi får allvarliga konsekvenser

Hon får eleverna att göra rätt val

Debatt: Hkk-ämnet kan faktiskt rädda liv

Jarnlo: Vanor från skoltiden lever kvar i oss länge

Debatt: Hkk – ett ohållbart litet hållbarhetsämne