Forskaren: Så vinner rektorer lärarnas respekt

Forskaren Thomas Blom, till vänster, arbetar även på rektorsutbildningen vid Karlstad universitet. Obs: Bilden till höger har ingen koppling till hans avhandling.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Det är det mellanmänskliga som skapar tillit mellan lärare och rektor. Här har organisatoriska modeller ingen som helst betydelse, enligt Thomas Blom, doktor i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet.

1. Spontana agerandet viktigt

Studien inleddes med intervjuer där ett antal rektorer fick nämna situationer där de upplevde att det uppstod tillit till en lärare. Sedan fick de berörda lärarna berätta om sin syn på tillit i just den händelsen. 

– Flera av situationerna som beskrevs skedde ganska plötsligt, där rektorerna behövde agera spontant. Här framkom vikten av att en rektor ska kunna bemöta en lärare i stunden för att tillit ska etableras, säger Thomas Blom.

2. Fokus på det mellanmänskliga

Varken rektorer eller lärare pratade om organisationsfrågor. Man pratade om bemötande, det mellanmänskliga och det som sker inom i oss.

– Allting handlar om att våga prioritera och ge utrymme för att tilliten ska få plats i en hektisk och komplex skolvardag. I en av situationerna berättar en lärare att rektorn valde att avboka ett möte när läraren fick ett brådskande elevärende. I en annan var rektor delaktig när en lärare hade svårt med en klass. Det skapar en ”vi-känsla” som kan bidra till att lärare vågar agera mer självständigt. 

3. Alla vinner på synliga rektorer

Tillit uppstår inte bara utifrån vad rektorerna gör, utan också utifrån hur de agerar. Exempelvis när de ger återkoppling, är lyhörda, visar uppskattning och har koll på vad som händer.

– Att vara ute i verksamheten kan inte nog understrykas. Det är något alla vinner på. Några av rektorerna beskrev att de ibland går in och tar vikariat när det kör ihop sig. Den typen av insatser stärker relationen till både lärare och elever.

4. Ett inbjudande förhållningssätt

Många av de situationer som beskrevs var svåra rent känslomässigt och visar på vikten av en tillitsfull relation. Thomas Blom tycker sig kunna se att de intervjuade rektorerna visade en viss hållning – exempelvis genom att lyssna utan att värdera det läraren sa. 

– De hade lärarens behov i situationen i fokus och då beskrev lärarna att de kände sig väl bemötta, både professionellt och som människor.

Här hittar du avhandlingen: ”Tid för tillit: Kritiska ögonblick i rektorers vardagsarbete”. 

LÄS ÄVEN

Forskaren: Därför presterar pojkar sämre i skolan

Så hjälper han elever med talängslan

Forskaren: Elever måste lästränas hela sin skolgång

Forskaren: Ju fler böcker i hemmet – desto bättre är skolresultaten