Polis: Råden försätter lärarna i direkt fara

Det är beklämmande att inte fler har planer mot PDV, enligt polisen Göran Holmgren.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Många kommunala krisplaner för skolan saknar helt skrivningar om pågående dödligt våld. De ­allmänna råd om hot och våld som ges i dem kan till och med försätta lärarna i direkt fara.
– Det är helt förödande, säger Göran Holmgren, kommunpolis i Malmö som utbildat skolor i PDV sedan 2015.

Hur förberedda är Sveriges rektorer, lärare och elever på en krissituation som innefattar pågående dödligt våld? Även om en kris- och handlingsplan mot PDV inte ger någon garanti för att ingen skadas vid en skolattack, så ger den ändå en möjlighet till förberedelse inför ett akut läge.

– Det är beklämmande att inte fler kommuner har planer mot PDV, säger Göran Holmgren.

Göran Holmgren, polis Malmö.

Lärarens granskning visar att det finns en stor spännvidd av kris- och beredskapsplaner mot hot och våld som innehåller pågående dödligt våld. Vissa innehåller både förebyggande arbete och hur man agerar i en akut situation, andra beskriver bara i korthet hur man kan agera i ett akut PDV-läge.

Det finns också kommuner som har tjocka handlingsplaner mot hot och våld men där PDV-situationer saknas. Dessa planer beskriver ofta detaljerat hur personer på en skola ska agera i nästan varje hot- och våldssituation som kan uppstå. Men råden handlar ofta om att ”gripa in”, ”gå emellan” och direkt konfrontera gärningsmannen. Det går helt emot de nya expertråd som ges vid en situation med pågående dödligt våld. Göran Holmgren ser råden som förödande eftersom de skulle kunna vara direkt farliga för lärare eller annan personal som tillämpar dem. 

Han konstaterar att bilden av en PDV-attack är att den sker oväntat, snabbt och aggressivt och gärningsmannen är som regel beväpnad.

 

De som befinner sig i en PDV-situation har ofta några sekunder på sig att fatta ett beslut och det finns sällan tid att rådfråga någon annan. Attacken är ofta över inom 5-15 minuter vilket gör att polisen kanske inte är på plats 

förrän det akuta läget är över.

– Man måste försöka hålla huvudet kallt trots att den normala reaktionen för en som inte arbetar med sådana situationer är fullständig panik, säger Göran Holmgren.

Sedan attacken på Malmö Latinskola och dåden i Eslöv 2021 och Kristianstad tidigt 2022, har Göran Holmgren hållit utbildning för samtliga gymnasierektorer, biträdande skolchefer och andra i ledningsposition för gymnasieskolorna i Malmö. Och nu vill även grundskolorna få hjälp med PDV-utbildning. Men att utbilda kring PDV är inget nytt för Göran Holmgren. Det har han gjort i Malmö stad sedan 2015 i kombination med sitt ordinarie polisuppdrag. Han vill att de han utbildar ska förstå att en attack inte bara händer någon annanstans – alla behöver vara förberedda.

– Jag brukar säga att det kanske är den mest meningslösa utbildning de får och min förhoppning är att de aldrig ska behöva använda den. Trots det behöver de känna till vissa saker om PDV eftersom det kan hända precis var som helst, säger han.