Facket: Mobilförbud ”plåster på en avskuren halspulsåder”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, delar inte regeringens bedömning att ett mobilförbud i skolan kommer att bidra till bättre kunskapsresultat.

Mobilförbud i grundskolan är i sig en bra åtgärd, anser Sveriges Lärare, men är det det enda politikerna har att komma med efter den dystra läsningen av Sveriges resultat i Pisamätningen, frågar sig förbundsordföranden Åsa Fahlén.
– Det är plåster på en avskuren halspulsåder, säger hon.

Pisaresultaten sätter liksom tidigare års resultat fingret på det största problemet i svensk skola – skillnaderna mellan olika elevgrupper, säger Åsa Fahlén.

För att råda bot på ojämlikheten krävs betydligt större insatser än ett mobilförbud, menar hon.

– Politikerna behöver ta ett nationellt ansvar för finansieringen av skolan. I dag ser vi att kommuner inte har tillräckligt med pengar och att de skär ned. Många kommuner har svårt att klara av det kompensatoriska uppdraget och då brister likvärdigheten.

Delar inte bedömningen

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) kallar åtgärden "en kulturförändring" som enligt Tidöpartiernas bedömning kommer bidra till bättre kunskapsresultat, men den bedömningen delar inte Åsa Fahlén.

Hon anser i stället att politikerna borde lägga mer krut på att se till att lärarna får mer tid till förberedelse och efterarbete samt att de har lagom många elever i sin klass.

– En lärare som hinner förbereda sig, har lagom många elever i sin klass och som efteråt har tid att fundera på hur man kan gå vidare skapar förutom studiero, bättre kunskaper, säger Åsa Fahlén.

LÄS MER: 

Grundskolan ska bli helt mobilfri – även på raster

Maria Wiman: Av allt politikerna kan göra riktas rampljuset mot en pyttefråga