Grundskolan ska bli helt mobilfri – även på raster

Enligt nya Tidöavtalet ska grundskolan vara helt mobilfri.

Grundskolan ska bli helt mobilfri. Även på rasterna ska elever från årskurs 1–9 tvingas lämna ifrån sig telefonerna, enligt nya Tidöavtalet.
– Det är ett steg framåt i en viktig kulturförändring, säger Liberalernas partiledare Johan Pehrson.

Regeringen och Sverigedemokraterna är överens om att grundskolan ska bli mobilfri. Detta ska vara norm i hela Sverige, enligt Tidöpartierna.

– Det är väl belagt nu att det naturliga är att man inte har mobiler i årskurs 1–9 under skoldagen, inte heller under rasterna. Vi måste öka inlärningen och kunskapsinhämtningen i svensk skola, säger Pehrson.

Därmed måste skollagen skärpas. Rektorer ska kunna besluta om individuella undantag från mobilförbudet.

– Man stärker inlärningen, man ökar aktiviteten på rasterna och det kommer i sig att bidra, är vår bedömning, till förbättrade kunskapsresultat i grundskolan. Det är en kulturförändring, säger Pehrson.

”Mörkt kaninhål”

Arbetsmarknads- och integrationsministern lyfter att hans egna barn varit drabbade av detta "experiment" och att telefonerna använts för fritt i skolan, vilket inte har varit till någon fördel.

I klassrummen ska man vara fokuserad, och på rasterna ska man inte stirra ned i en skärm, säger Pehrson.

– Då ska man ha aktiviteter, gärna rörelse, gärna att man pratar med sina skolkamrater och inte sjunker ned i de sociala medier som ofta kan leda in i ett ganska mörkt kaninhål i underjorden där unga mår dåligt. Vi behöver ha fokus på det riktiga livet och det är skolan till för.

Rent praktiskt ska mobilerna samlas in på morgonen och sedan lämnas åter när skoldagen är slut, de får bo på ett slags "telefonhotell".

– Det torde inte vara världens svåraste fråga.

Förra året ändrades skollagen så att mobiltelefoner i regel endast ska få användas vid undervisning efter lärarens instruktion och möjligheten att omhänderta telefoner ökade.

Men enligt en avhandling från Göteborgs universitet från 2022 är lagen problematisk på så sätt att eleverna behöver mobilen i skolarbetet och ändå hittar sätt ta med sig den in i klassrummet.

Omfattar inte gymnasiet

Pehrson anser att de huvudmän som redan infört mobilfria skoldagar har lyckats väl.

– Det har varit bra. Och nu har vi sett att det här har varit så pass bra att det borde vara utgångspunkten för alla skolor. Det är helt nödvändigt, inte minst i ljuset av Pisa-resultaten.

Varför omfattas inte gymnasieskolan?

– När man är äldre så blir man något mer mogen och kan förstå detta själv, och dessutom omfattas inte gymnasieskolan av skolplikt, den är i grunden frivillig, även om jag rekommenderar alla att läsa ett gymnasieprogram.

Johan Pehrson säger att mobilförbudet ska träda i kraft så fort som möjligt men att det kommer att ta något år att bereda förslaget först.

LÄS MER:

Facket: Mobilförbud ”plåster på en avskuren halspulsåder”

Maria Wiman: Av allt politikerna kan göra riktas rampljuset mot en pyttefråga