Larmet om vägledarnas arbetsmiljö: ”Skollagen måste skärpas”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Den senaste syv-rapporten visar ett fortsatt ansträngt läge för studie- och yrkesvägledarna.
Catharina Niwhede,  syv och föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Malmö, sammanfattade läget i åtta åtgärdspunkter punkter och får nu stöd av LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén.
– Jag tycker rapporten tydligt visar vikten av att förbättra studie- och yrkesvägledarnas arbetsmiljö och status, säger hon.

Rapporten, ”Studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö 2022”, bygger på en undersökning som genomfördes i våras. Resultatet går att jämföra med Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökning som genomfördes 2020.

Under de två åren har stora ansträngningar gjorts för att förbättra situationen som då bedömdes som i det närmaste ohållbar.

Slutsats: Insatserna har hindrat ytterligare försämringar, men mycket återstår att göra.

”Många viktiga förslag i rapporten”

Catharina Niwhede, studie- och yrkesvägledare tillika föreningsombud för LR i Malmö, skrev en alarmerande debattartikel inför Vägledningens dag den 8 oktober.

LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén har tagit del av både rapporten och Catharina Niwhedes text. De är överens.

– Det finns många viktiga förslag i rapporten, men jag vill särskilt lyfta fram följande tre, säger Åsa Fahlén:


1. Inför riktmärken som begränsar antalet elever en studie- och yrkesvägledare som mest behöver ansvara för. 


– Det är ett stort arbetsmiljöproblem att studie- och yrkesvägledare ansvarar för väldigt många elever inom ramen för en tjänst. Det blir då mycket svårt att klara uppdraget med så många elever som ska ges kvalificerad vägledning. Dessutom måste garanterad tid avsättas för elevernas studie- och yrkesvägledning.


2. Låt studie- och yrkesvägledare få fokusera på kärnuppdraget.

– Rapporten visar tydligt att studie- och yrkesvägledare idag lägger mycket arbetstid på uppgifter som inte tillhör kärnuppdraget. Därför anser vi att studie- och yrkesvägledares uppdrag och arbetsuppgifter måste avgränsas till kärnuppdraget; vägledning. Exempelvis administrativa uppgifter kopplat till prao och elevantagning måste rensas bort.

3. Inför hårdare krav för att få arbeta som studie- och yrkesvägledare.

– Skollagen måste skärpas så att de som kan anställas tills vidare som studie- och yrkesvägledare endast är personer med studie- och yrkesvägledarexamen. I förlängningen bör detta skärpas ytterligare genom ett legitimationskrav.

Delade tjänster en central punkt

Catharina Niwhede.

Catharina Niwhede lyfte fram åtta punkter i sin artikel och anser att det som skulle förbättra arbetssituationen mest är att få bukt med delade tjänster.

– Studie- och yrkesvägledare som måste arbeta på flera skolor för att komma upp i en heltidstjänst har det mycket besvärligt. De får inte bara en orimlig arbetsbörda vad gäller antalet elever utan även dubbelt av allt annat vad gäller administration och scheman.

– Det finns exempel på där enskilda syvar löst det genom att vara knuten till en skola och bara utlånad till den andra men det är inte syvarnas ansvar att lösa sånt. Det är arbetsgivarens, säger Catharina Niwhede.

Hur tror du att nästa rapport kommer att se ut om ett par år?

– Tyvärr tror jag att det kommer att se likadan ut ända till dess att staten tar över ansvaret från kommunerna, säger Catharina Niwhede.

Lärarfackens krav

  • Inför riktmärken som begränsar antalet elever en studie- och yrkesvägledare som mest behöver ansvara för.
  • Begränsa antalet skolor en studie- och yrkesvägledare behöver dela sin tjänst på.
  • Låt studie- och yrkesvägledare få fokusera på kärnuppdraget.
  • Säkerställ balans mellan krav och resurser för studie- och yrkesvägledare.
  • Uppvärdera studie- och yrkesvägledarnas löner. De studie- och yrkesvägledare som utifrån sin erfarenhet står för stabilitet och kontinuitet i verksamheten ska prioriteras.
  • Inför en minsta garanterad tid för individuell studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan.
  • Säkra fortbildning genom professionsprogram för studie- och yrkesvägledare.
  • Inför hårdare krav för att få arbeta som studie- och yrkesvägledare.
  • Staten måste ta huvudansvaret för resurser till studie- och yrkesvägledningen.
Läs om dessa krav i detalj på sid 5–6 i den fullständiga undersökningen.