Skolsekretessen: Ministerns tillfälliga lösning

Skolstatistiken är säkrad de närmaste åren efter en tillfällig lösning om att bryta sekretessen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Fram till 2023 är nu nationella proven och Pisa 2021 säkrade. Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om en lösning för skolsekretessen.

Bland de problem som skolsekretessen medfört för lärare, finns oklarheter om hur Pisa 2021 skulle kunna genomföras, och samma sak för de nationella proven. 

Men under onsdagens presskonferens meddelade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om ett tillfälligt undantag för uppgifterna, under tiden de arbetar med en långsiktig lösning. Denna ska vara klar i juli 2023.

Förslaget går nu ut på remiss – och regeringen, C och L hoppas att det ska börja gälla i juli 2021.

– Vi kan inte slarva med grundlagen, förslag ska beredas och gå igenom riksdagen. Det här är en snabb hantering, säger Anna Ekström, till Läraren.se.

Johanna Jaara Åstrand kallar situationen ”bakvänd".

– I stället för att göra det enda rätta, gör regeringen undantag i sekretesslagstiftningen. Den enda rätta lösningen är att Centern ändrar sig i frågan, och att offentlighetsprincipen gäller alla skolor som finansieras av offentliga medel, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. 

”Inte oproblematiskt”

– Att häva statistiksekretessen löser det akuta problemet. Men det är inte oproblematiskt. Svensk statistik ska ha hög kvalitet, och då måste alla människor som lämnar uppgifter vara trygga med att uppgifterna inte kommer fel, säger Anna Ekström, under presskonferensen.

Sekretessproblemet uppstod när SCB sekretessbelade friskolornas statistik i slutet av 2019, eftersom de bedömdes utgöra affärshemligheter. Skolverket följde efter och sekretessbelade sin statistik – men har gjort äldre uppgifter tillgängliga sedan 1 oktober.

Motstånd från C

Sedan tidigare finns ett färdigt lagförslag, som innebär att även friskolor omfattas av offentlighetsprincipen – något som både Centerpartiet och Friskolornas riksförbund vägrar gå med på.

Din långsiktiga drömlösning, är det offentlighetsprincip även för friskolor?

– Jag vill ha ett förslag som löser problemet, håller juridiskt och går igenom riksdagen. Som socialdemokrat har jag gått till val på att offentlighetsprincipen ska gälla i friskolor, långt innan kammarrättens dom kom. Offentlighetsprincipen skulle kunna vara en långsiktig lösning men min uppgift är att få fram ett förslag som går genom riksdagen, säger Anna Ekström.

Det verkar som bara Centerpartiet ställer sig emot, hur får de så mycket makt?

– Vad enskilda partier tycker kan jag inte kommentera, eller hur vi arbetar politiskt. Vi diskuterar hela tiden internt, men hur det tänker jag inte berätta om. 

Skulle du säga att frågan om offentlighetsprincip för friskolor är död idag?

– För mig är det otroligt svårt att svara på. Jag sitter i ett läge där jag ska lösa en akut fråga för att se till att det finns tillgång till den här typen av information i svensk skola. Då gör jag det på det sätt jag kan, jag tar fram lagförslag och undersöker vilket politiskt innehåll som kan gå genom riksdagen och jag förbehåller mig rätten att inte berätta om hur jag gör det arbetet, säger Anna Ekström. 

Lärarförbundet kritiserar också att skolsekretessen stjäl tid och kraft från andra politiska frågor. 

– Politikerna borde jobba för att se till att alla skolor får en likvärdig finansiering, i stället för att lägga tid på detta som borde vara självklart, säger Johanna Jaara Åstrand. 

Skolpolitikerna om skolsekretessen

Så vill regeringen åter publicera skoladresser