200 kronor i böter – för varje missad skoldag

Förra året behandlade Förvaltningsrätten 133 mål mellan kommuner och vårdnadshavare och i 86 fall utdömdes viten för skolfrånvaro.

200 kronor per dag i böter för föräldrarna om barnet inte kommer till skolan.
Det har Staffanstorps kommun beslutat.
– Vårdnadshavarna har brustit i sitt ansvar, säger Krister Åkesson, utbildningschef.

Skolor runt om i landet har börjat kräva pengar av föräldrar som inte följt skolplikten. I många fall handlar det om semesterresor som gjort trots att barnen inte beviljats ledighet.

Förra året behandlade Förvaltningsrätten 133 mål mellan kommuner och vårdnadshavare och i 86 fall utdömdes viten.

Föräldrarnas ansvar

I Staffanstorp handlar det inte om semester. Där har en högstadieelev under lång tid haft hög frånvaro och har trots skolans ansträngningar inte kommit tillbaka. 

– Vi har gjort bedömningen att orsaken till frånvaron är föräldrarnas bristande ansvar, säger kommunens utbildningschef, Krister Åkesson.

Enligt skollagen ska alla grundskoleelever garanteras rätt till utbildning genom skolplikten och det är vårdnadshavares skyldighet att se till att den fullföljs. När barn medvetet hålls borta från undervisning – eller uteblir utan anmälan – räknas det som ogiltig frånvaro.

– Vi arbetar hårt för att ha en skola som ger eleverna de bästa förutsättningarna för sina fortsatta liv. Men det hjälper ju inte om eleverna inte är i skolan. De måste ju vara i skolan för att ta del av utbildningen.

Han är noga med att inte prata om den enskilda eleven men säger att för elever som har hög frånvaro på grund av diagnoser finns helt andra rutiner.

– Vi har aldrig gått vidare till ett vitesföreläggande i något sådant fall. Det vore helt fel.

”Betydande problematisk frånvaro”

I augusti, i början av höstterminen 2023, gjorde skolan en skolpliktsanmälan till kommunen. Det görs det varit ”betydande problematisk frånvaro”.

Skolan har haft flera samtal med familjen och skriver att ”Skolan anser att hemmet underlåtit att agera för att NN ska komma till skolan”.

Kommunens åtgärdstrappa: Möten vårdnadshavare och mentor, rektor, elevhälsa, kartläggningar och socialtjänst, har varit verkningslösa. Frånvaron har fortsatt.

– Det enda vi vill är att eleverna kommer till skolan, säger Krister Åkesson, att förelägga med vite hade vi helst sluppit. 

 

LÄS ÄVEN
Familjerna reste till Thailand – riskerar höga böter

Brott mot skolplikten kan kosta familjen 24 000 kr