Nya skollagarna du behöver känna till

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Halva 2022 har gått – och halvårsskifte betyder nya skollagar. Detta är reglerna som träder i kraft efter 1 juli.

LÄS ÄVEN: Skolinspektionens kritik: "För lite insatser mot glädjebetyg”

Så funkar nya betygssättningen

I alla skolformer där betyg sätts ersätts begreppet ”kunskapskrav” med ”betygsskriterier”.
Det betyder att läraren ska göra en samlad bedömning av elevens kunskaper för betygen A till D. Fortfarande måste alla kriterier för E vara uppfyllda för att en elev ska bli godkänd.
För A, C och E beskriver betygskriterierna typiska kunskaper för varje betyg. För B bedöms eleverna ligga mellan A och C och för D bedöms elevens kunskaper vara mellan C och E.
För lågstadiet, grundsärskola och specialskola införs ”kriterier för bedömning av kunskaper”.

LÄS ÄVEN: Wiman: "Jag vill inte vara en del av skolexperimentet"

Då blir det lättare stänga skolor

Skolinspektionen får rätt att förbjuda kommunala eller regionala skolor att driva verksamheten vidare om de inte lyckas rätta till allvarliga brister. På så sätt blir villkoren för offentlig verksamhet mer lika de som redan gäller för fristående skolor. Samtidigt införs fler grunder för Skolinspektionen att dra tillbaka tillstånd för privatägda skolor.
Kommunerna får också större möjlighet att återkalla bidrag för pedagogisk omsorg.

Därför ändras behörighetsreglerna

Kraven för behörighet vad gäller modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk ändras. Syftet är att minska lärarbristen och beslutet har sin bakgrund i förändringar i lärarutbildningen.

Så ändras gymnasieprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blir i stället Försäljnings- och serviceprogrammet. Fyra ämnen inom programmet ändras också, ämnet näthandel stryks och ämnesplanerna för försäljning och kundservice, handel och information och kommunikation revideras.

Nya reglerna för komvux

Ämnet sex och samlevnad byter namn till sexualitet, samtycke och relationer. Komvux jämställdhetsuppdrag ska också bli tydligare.

Första augusti blir kommuner skyldiga att erbjuda sammanhållen utbildning inom komvux för nyanlända med utbildningsplikt. Utbildningen innehåller svenska för invandrare, orienteringskurser och kurser på grundläggande gymnasial nivå och ska ge ökade möjligheter för vidare studier eller etablering på arbetsmarknaden.

Detta gäller i nya kursplanerna

I och med höstterminen blir det även nya kursplaner för grund-, special- och sameskolan. I de nya planerna betonas faktakunskaper och förståelse, det centrala innehållet bantas och kunskapskraven är mindre detaljerade.

Liknande förändringar sker för grundsärskola och specialskola.

LÄS ÄVEN: Enklare betygsättning med nya kursplaner

Så ändras sex- och samlevnad

För grund-, special-, sameskola och grundsärskola samt gymnasie- och gymnasiesärskola byter ämnet sex och samlevnad namn till sexualitet, samtycke och relationer.

Gymnasieskolans nya uppdrag

Jämställdhetsuppdraget blir tydligare även för gymnasieskolan.

Så kan fler gå yrkeshögskola

Personer som har grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, men som behöver uppfylla särskilda krav för att gå en sådan utbildning får rätt till komvuxutbildning på gymnasienivå.

Läs mer på Skolverket.se.

LÄS ÄVEN:

Glädjebetyg i fokus – läs vår granskning

Då skäms lärarna