Enklare betygsättning med nya kursplaner

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Bibeln och nationalsången blir kvar. Men de stora dragen i förslaget till nya kursplaner är ökad betoning på faktakunskaper – och enklare formuleringar. Det innebär enklare betygsättning, menar Skolverket.

De tidigare kursplanerna har haft för stor fokus på elevernas förmåga till analys. Det menar Skolverket, som lanserar förslaget att kursplanerna i stället ska fokusera på kunskaper.

– I våra uppföljningar vittnar lärare om att kursplanerna på det stora hela fungerar bra men att det samtidigt finns sådant som uppfattas som problematiskt. Det har vi nu åtgärdat. Kursplanerna ska vara bra arbetsredskap för lärarna och bidra till att eleverna får så mycket kunskaper som möjligt i skolan, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, i ett pressmeddelande.

I de nuvarande kursplanerna används uttrycket ”förmåga att” i målen för grundskolan, Skolverket vill ändra till ”kunskaper om”. 

I det centrala innehållet vill Skolverket också göra större skillnader mellan årskurserna, och föreslår att betoning på grundläggande kunskaper för yngre elever och ge äldre elever större inslag av komplexa resonemang.

Förslaget innehåller färre detaljerade krav, eftersom de ska bli ett bättre verktyg för betygssättning. Det innebär bland annat att kraven blir enklare formulerade. Kursplanerna innehåller också färre krav på hur elever ska visa kunskaper.

– De nuvarande kunskapskraven kan vara svåra att förstå. Ett annat problem är att enskilda detaljkunskaper riskerar att bli avgörande i betygssättningen. Det har orsakat problem för både elever och lärare och det vill vi komma åt med de här förändringarna, säger Peter Fredriksson

I Skolverkets omarbetning ingår grundskolans 25 kursplaner, same­skolans kursplan i samiska, fem kursplaner i specialskolan och gymnasieskolans ämnesplaner i engelska, matematik och moderna språk.

Underlaget är bland annat Skolverkets egna utvärderingar, Skolinspektionens granskningar, enkäter och samråd med lärare, möten med nationella resurscentrum och ämnesföreningar, diskussioner med lärarutbildningar, forskare samt besök på utvalda referensskolor.

Antiken, Bibeln, nationalsången och psalmerna blir kvar, enligt TT.

Generaldirektör Peter Fredriksson framhåller att Skolverket under remissrundan tagit till sig av kritik och förbättringssynpunkter.

– Det vi nu lämnar till regeringen tar jag fullt ut ansvar för. Det är inte fulländat, det hör till sakens natur att kursplaner aldrig rymmer allt man skulle önska, aldrig kan tillgodose allas behov eller intressen, säger han, på en presskonferens, enligt TT.

– En kursplan blir egentligen aldrig färdig eftersom ny kunskap kommer till och nya behov av kunskap uppstår.

Debatten som drog igång när Skolverket presenterade förslagen tidigare i höstas vill han inte kommentera

– Man skulle kunna säga mycket om den debatt som uppstod. Men jag tänker inte göra det. Jag ser debatten som ett bevis för att skolan är viktig, att kunskap är viktigt och att bildning är viktigt, säger Peter Fredriksson.

Förslaget lämnas nu över till regeringen.

Mer rapportering följer.