Beslutet: Jensen Göteborg bryter mot lagen

Nu slår Skolinspektionen fast att Jensens användning av konsekvenstrappa bryter mot skollagen.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Läraren.se har följt fallet med Jensen grundskola i Göteborg, där rektorn beslutade om mjukbyxeförbud. Nu slår Skolinspektionen fast att skolans användning av konsekvenstrappa bryter mot skollagen.

Rektorn på Jensen grundskola i Göteborg blev känd sedan han infört en klädkod som bannlyste mjukbyxor och ”becknarväska”, och vårdnadshavare larmade kommunen om att rektorn yttrat att ”skolan inte är för alla”.

LÄSTIPS: SKOLINSPEKTIONEN GRANSKAR ”MJUKBYXEREKTORN”

Skolinspektionen inledde sin granskning i oktober 2020, och slår nu fast att den konsekvenstrappa som skolan presenterar för nyblivna elever bryter mot skollagen.

Det handlar om elever som ”skolvägrar, sprider otrygghet eller ägnar sig åt brottslighet”.

Rektorn på skolan kan enligt konsekvenstrappan placera stökiga elever i särskild undervisningsgrupp, eller ge dem anpassad skolgång.

Trappan bryter mot lagen

Men enligt Skolinspektionen är dessa åtgärder anpassningar för elever som behöver särskilt stöd, och finns inte uppräknade i skollagen som disciplinära åtgärder – och bryter alltså mot skollagen.

Rektorn hävdar att dokumentet inte är upprättat på skolan, utan kommer från huvudmannen, samt att det inte används. Till Skolinspektionen säger elever att det delas ut till alla nya på Jensen grundskola Göteborg.

– Det står fel i pappret, det ska vi ändra, vi jobbar rätt i praktiken. Det är ett gammalt dokument som inte används, och kommer förstås att formuleras om. Skolinspektionen såg att vi har en väl fungerande verksamhet, säger skolchef Mats Rosén.

Kan du garantera att det inte används på någon annan skola?

– Den formuleringen används ingen annanstans, det kan jag garantera. Ingen av våra enheter arbetar på det sättet, säger han.

Mats Rosén säger sig ha fullt förtroende för rektor, som får i uppgift att ändra åtgärdstrappan.

Skolinspektionen skriver inget om klädkoden i sitt beslut, dock att skolan i övrigt i stort sett uppfyller de övriga bestämmelser som myndigheten granskat.

– Man får ha mjukbyxor om man så önskar. Däremot har vi alltid en diskussion med eleverna om kläder på samma sätt som om språkbruk. Så att de vet att om de uttrycker sig på ett visst sätt så kan det få konsekvenser. Det handlar om att ha en dialog, säger Mats Rosén.

Nu har skolan fram till 16 april på sig att ändra i sin konsekvensstege.

Jensens konsekvenstrappa.

LÄSTIPS: MJUKBYXEREKTORN KAN VARA SKYLDIG TILL DISKRIMINERING