Efter hot om böter – nu ska krisskolan stängas

Böteskravet på Nya Raketskolan höjs till en miljon kronor. Foto: Linnéa Tammerås.

”Ett allvarligt missförhållande” skriver Skolmyndigheten om Nya Raketskolan i Kiruna och kräver en miljon i böter. Nu stänger skolan och flyttar 700 elever.

Skolinspektionen har återigen slagit ner på Nya Raketskolans mellanstadium.
Nu meddelar kommunen att skolan stänger och att 700 elever och deras lärare flyttas, enligt TT.

Problemet handlar delvis om det sjuka huset, men också om brister i undervisningen.

 • Under en månad när det saknas idrottslärare har eleverna undervisats av den lärare eller anställd som haft möjlighet.
 • Resurspersoner har ansvarat för musikundervisningen.
 • Undervisning i SO och svenska har skett på mellanstadiet med en outbildad lärare, ”ny i arbetslivet”.
 • Trots stora klasser får lärare undervisa ensamma, trots beslut om två lärare.
 • Elever i årskurs fyra uppger att det är så stökigt att de inte hinner med målet för lektionen.
 • Elever i årskurs fem säger att det saknas lärare på rasterna. 

  Allt detta framgår av Skolinspektionens senaste granskning.

”Allvarligt missförhållande”

Vid Vi Lärares besök på Nya Raketskolan i januari 2023 undervisade fyra behöriga lärare drygt 200 mellanstadieelever.

LÄS ÄVEN:  Här äts lärarna upp av industrin

Sveriges Lärare har utfärdat skyddsstopp på skolan under hösten 2022 och samma år gjorde Skolinspektionen sin första granskning.

Men skolan har inte lyckats uppfylla kraven, och kommunen hotas nu av ett vite på en miljon kronor, om inte skolan lyckas åtgärda brister innan 10 juni 2023.

”Allvarligt missförhållande” skriver Skolinspektionen i sitt senaste beslut.

Skolinspektionens krav

Även om schemat följer nationell timplan, har elever gått miste om undervisning ibland annat idrott, musik och hemkunskap.

Nu kräver Skolinspektionen:

 • Att musikundervisningen drivs av lärare, som är legitimerad och behörig.
 • Att skolan slutar lägga ut musikundervisningen på entreprenad.
 • Att skolan ska informera lärare och personal om att de ska anmäla till rektorn när elever är i behov av särskilt stöd.
 • Att rektorn ska utreda behovet i samband med elevhälsan, samt fatta beslut om åtgärdsprogram som motsvarar elevens behov.
 • Utvärdera åtgärdsprogram.
 • Att anpassad studiegång beslutas enligt lagkraven, med rektorsbeslut.
 • Att betygen är en allsidig och sammantagen bedömning av elevens färdigheter, i enlighet med nationella betygskriterier.
 • Att betyg sätts i samråd med behöriga lärare.
 • Att betygen dokumenteras i betygskatalog.
 • Att det framgår i betygskatalogen när betygen ändras.

Skolan hamnade under granskning våren 2022. En ny granskning skedde under februari 2023, då nya brister tillkommit.

I maj 2023 beslutade myndigheten att Kiruna kommun kunde få komma att betala böter på 600 000 kronor om inte bristerna avhjälpts.

Även vid detta tillfälle skrev Skolinspektionen att det kan bli fråga om stängning, eller statligt övertagande på kommunens bekostnad.

LÄS ÄVEN:

Efter kaoset – krisskolan riskerar statligt övertagande
Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga
Kiruna kommun: "Har tagit ansvar”