Kiruna kommun: "Har tagit ansvar”

Viktoria Björklund, chef för barn och utbildningsförvaltningen i Kiruna kommun, svarar på kraven från Lärarförbundet med anledning av läget på Nya Raketskolan. BILD: LINNEA TAMMERÅS.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärarförbundet kräver åtgärder av Kiruna kommun för att säkra arbetsmiljön på Nya Raketskolan. Bland annat för att komma till rätta med hot och våld mot lärare.
– Jag tänker att vi tagit ansvar på bästa sätt givet förutsättningarna, säger Viktoria Björklund, chef för kultur- och utbildningsförvaltningen.

LÄS ÄVEN: Experten: Våldet syns i tvåårsåldern

Lärarförbundets huvudskyddsombud Carina Lidberg har lämnat in en 6:6a till kommunen, ett krav på åtgärder från arbetsgivaren.
Nu svarar chefen för utbildningsförvaltningen Viktoria Björklund på kraven.

Hon säger bland annat att Skolverket kliver in med Samverkan för bästa skola efter nyår, ett samarbete som löper över tre år.

Lärarförbundet anser inte att ni som arbetsgivare tagit ert ansvar vad gäller arbetsbelastning, introduktion av nya och hot och våld. Vad anser du?

 – Lärarförbundets begäran om arbetsmiljöer innehåller inte specifika krav gällande Nya Raketskolans mellanstadium utan det handlar om generella frågor. Arbetsgivaren har därför också svarat med generella förslag på rutiner och riktlinjer i kommunen och detta gäller också på Nya Raketskolans mellanstadium, säger Viktoria Björklund i ett mejlsvar.

Kaoset på skolan beror enligt Lärarförbundet på underbemanning, men också på att det är svårt att behålla de lärare som sökt sig till skolan efter det skyddsstopp som genomfördes i september.

LÄS ÄVEN: Larmrapporterna från problemskolan – Lärarförbundet hotar anmäla

– Jag tänker att vi har tagit ansvar på bästa sätt givet förutsättningarna, men det har varit tufft bemanningsmässigt i höst. Vi inledde med jättemånga vakanser och under senare tid har vi tappat en rektor. Det är svårt att få en verksamhet att fungera optimalt då och vi har inte lyckats fullt ut med elevernas undervisning.  Vi har rutiner och stöd för god introduktion och i normala fall så fungerar det bra, men i höst har det inte varit ett normalläge. På grund av vakanser och brist på vikarier så har vi fått hjälpas åt att täcka för varandra. Vi har en skyldighet enligt skollag att ha i gång undervisningen för eleverna, skriver Viktoria Björklund.

Stöket och våldet kommenterar hon så här:

– Eftersom vi haft ett tapp gällande pedagogisk kompetens så har vi inte lyckats fullt ut med undervisningen av eleverna och elevhälsoarbetet har inte riktigt hunnits med. När vi inte klarar att nå bra kvalitet i undervisningen så riskerar vi att misslyckas med elevernas utbildning i större utsträckning och då blir det sämre trygghet och studiero. Arbetsmiljön blir sämre för elever och personal. Elever tappar då i lärande och stimulans och börjar rikta energin på andra saker. Elevärenden riskerar att öka på ett destruktivt sätt. Det blir en sämre arbetsmiljö för alla.

Viktoria Björklund säger att hon tycker att rutinerna kring hot och våld ska uppdateras.

 Vad vidtar ni för åtgärder och hur?

Viktoria Björklund: ”Information om rutiner och stödmaterial, säkerställande att all personal och rektor känner till och jobbar utifrån dessa. Förstärkning av elevhälsokompetenser på skolan för att få till mer kvalitet i undervisningen och etablera bra rutiner för arbetet med eleverna. Anställning av mer resurs för trygghet och studiero för eleverna, skriver hon.
Plus att det kollegiala lärandet och kompetensutvecklingen ska stärkas”.

Vad är din analys av att det inte går att behålla de lärare som rekryterades efter skyddsstoppet?

– Vi har tappat en av de lärarna. Inte flera. En kommer eventuellt lämna oss eftersom en nära anhörig är sjuk. Så jag delar inte bilden av att vi inte kan behålla lärarna. 

Varför har ni stängt av en tidigare lärare?

”Den personen är inte lärare, viktigt att klargöra. Personen var anställd som obehörig lärare och inte tills vidare. Den personens förordnade löper snart ut och annons är ute för att vi så klart har ambitionen att söka en behörig lärare. Generellt sett så har arbetsgivaren möjlighet att stänga av en anställd upp till max trettio dagar för att utreda om eventuella oegentligheter har förekommit av allvarlig karaktär. I övrigt kommenterar jag inte personalärenden i media”.

Lärarförbundet ser nu över svaret på sin anmälan, en så kallad 6:6a. Nästa steg är att anmäla kommunen till Arbetsmiljöverket.

LÄS ÄVEN: 

Skolan i anmälningstopp – men få skyddsstopp

Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga

Vittne till lärarbristen: "Bestört"