Förslaget: Ställ krav på skolgårdsyta

Miljöpartiets Märta Stenevi vill se krav på kommunerna när det kommer till skolgårdars storlek . Foto: Adobe Stock, Hanna Franzén/FotoFranzén
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Svenska skolgårdar krymper – och det saknas regler för hur stora de ska vara.
Nu vill Boverket tvinga kommunerna att ge barn och elever en viss yta vid nybyggen av förskolor, skolor och fritidshem.

LÄSTIPS Läraren kräver att skolgårdssekretessen upphör

Redan 2014 fick Boverket i uppdrag av regeringen att se över skolgårdarna i Sverige. Men resultatet – en samling rekommendationer – har inte hjälpt. I stället krymper barnens yta för utelek.

Läraren har tidigare uppmärksammat hur stora skillnader det är mellan olika kommunala skolors gårdar – samt att storleken på friskolornas gårdar faller under SCB:s sekretess.

LÄSTIPS Unik lista – här finns minsta skolgården

FN:s barnkonvention bakom

Nu har Boverket fått i uppdrag av regeringen att se över sina rekommendationer.

– Att nedprioritera barns lekytor är att nedprioritera framtiden. Det behöver bli lättare att ställa krav på de ytor som planeras för barn när kommuner bygger nytt, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi (Mp) till Läraren.se.

Och med stöd i FN:s barnkonvention vill myndigheten att kommunerna ska garantera förskolor, skolor och fritidshem en viss gårdsyta redan vid planering ­­– och att detta övergår från att vara rekommendation till att bli ett krav.

Frågan är vad som gäller för alla de skolgårdar som redan existerar.

– För att komma till rätta med befintliga skolgårdar hade en lagändring behövts och inte bara en föreskrift. Samtidigt finns det inget som hindrar kommunerna och andra aktörer från att på eget initiativ arbeta för att förbättra befintliga skolmiljöer, även i fall där lagen inte kräver det, säger Karl Evald, Svensson, jurist vid Boverket.

Remisstiden löper ut 7 juli 2021.