Friskolors skolgårdar fortfarande hemliga

Lärarens överklagan till Kammarrätten om att friskolors skolgårdar är en affärshemlighet fick avslag. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det är hemligt hur stor skolgård en friskola har.
Det slår Kammarrätten i Göteborg fast.
Nu överklagar Läraren beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.
– Storleken på en skolgård bör självklart vara offentlig, säger Lärarens chefredaktör Michael Jonsson.

LÄSTIPS: Svenska skolgårdar krymper

Affärshemlighet. Det sade SCB när Läraren ville få reda på vilka friskolor som saknar skolgård.

”De begärda uppgifterna kan få betydelse för potentiella elevers val av skola och därmed påverka en fristående skolas ekonomi”, skrev SCB i beslutet i fjol.

Kammarrätten i Göteborg håller med. Läraren fick avslag på sitt överklagande med hänvisning till 8 § i offentlighets- och sekretesslagen.

– Det är konstigt att vi får ut skolgårdsytan på enskilda kommunala skolor, men inte för friskolorna. Därför kommer vi att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Michael Jonsson, chefredaktör för Läraren.

Att Läraren endast fick ut uppgifter om kommunala skolor av de 5 000 skolgårdsytor som SCB granskade fick stor kritik.

LÄSTIPS: Unik lista: Sveriges minsta skolgårdar

”Mycket märkligt”

Så här sade Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna:

– Mycket märkligt, eftersom skollagen inte ens reglerar frågan om skolgårdar är motiveringen obegriplig.

SCB:s chefsjurist Joachim Angermund menar att myndigheten bara följer lagstiftningen. Att SCB tidigare lämnat ut skolgårdsytor, betyg och andra uppgifter för alla skolor, även friskolor var ett misstag.

– Vi skulle aldrig lämna ut den här typen av uppgifter för andra typer av enskilda företag. Vi har gjort det med skolor tidigare. Men vi vill vara konsekventa och följa lagen, säger Joachim Angermund.

– Däremot ska det lämnas ut på aggregerad nivå.

Och de sammanlagda siffrorna fick Läraren i fjol. De visar att friskolor i genomsnitt har betydligt mindre skolgårdar än kommunala skolor. I snitt är det 18 kvadratmeter mindre per elev.

Lärarens problem att få ut skolgårdsytorna är en direkt konsekvens av att SCB började tolka sekretesslagstiftningen på ett nytt sätt ifjol.

Det ledde till att skolbetyg, gymnasiebehörighet och andra basfakta som tidigare lätt kunde sökas i Skolverkets databas stoppades.

Gäller troligen inte skolgårdsytor

Protester från bland annat skolminister Anna Ekström(S) gjorde att uppgifter som tidigare funnits i Skolverkets statistikdatabasen åter blev sökbara. Men inga nya uppgifter har lagts in.

– Nu föreslår vi en tillfällig lagändring för att snabbt åtgärda det akuta problem som uppstått kring statistiksekretessen. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna styra svensk skola och se till att resurserna går till rätt skolor, sade Anna Ekström i samband med att regeringen föreslog nya tidsbegränsade förändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Förändringarna, som om de går igenom, ska gälla från den första juli 2021, kommer troligen inte gälla skolgårdsytor. Mycket talar att de förblir sekretessbelagda.

– Utifrån lagförslaget skulle jag nog säga att skolgårdar inte kommer att omfattas av förändringen i sekretesslagen, säger Joachim Angermund.

LÄS ÄVEN

Wiman: Jo, barnen överlever några halvdåliga dagar med vikariepärmen

Här coronatestas lärarna – två gånger i veckan