”Lärare betalar med sin egen hälsa”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare har drabbats av totalt 25 783 långa sjukfall och nästan 3 000 allvarliga arbetsolyckor mellan åren 2015 och 2019 visar Afa försäkrings nya statistik.
– Det är ytterst allvarligt att vi har så många lärare som blir sjuka av sitt jobb, säger Johanna Jaara Åström, ordförande i Lärarförbundet.

Vanligaste diagnosen för lärare som drabbats av långa sjukfall över 90 dagar är någon form av psykisk sjukdom som en reaktion på svår stress. Under åren 2015-2019 var det i grova tal mellan 2000-3000 som blev långtidssjuka i olika läraryrken.

Johanna Jaara Åstrand säger att både Lärarförbundets egna och andra undersökningar visar att lärare drabbas av samvetsstress när de inte får resurser för att klara sitt uppdrag.

– Läraryrket är och har blivit ett pressat och stressat yrke. Det största problemet är att lärarna vet vilken skillnad de kan göra och vilka insatser som behöver göras men när resurserna inte finns på plats och åtgärderna inte blir av då lägger många lärare det på sig själva. Och det är förödande. Det är ofta det som ligger bakom de långa utmattningssyndromen och depressionerna. Lärare betalar helt enkelt en resursfattig skola med sin egen hälsa, säger hon.

Förskollärare och lärare i fritdshem värst drabbade

Allvarliga arbetsskador med långa sjukskrivningar eller medicinsk invaliditet på grund av fall, hot och våld och idrotts- och träningsrelaterade skador drabbar i första hand lärarna. Det är många typer av olyckor som sker och förskollärare och lärare i fritidshem har sedan 2017 drabbats i högre grad än genomsnittet på hela den svenska arbetsmarknaden.

Tror du att arbetsgivarna inte ser farorna i lärarnas arbetsvardag?

– Även om de ser farorna så kanske de inte är beredda att investera vad som krävs för att undvika att det sker. Det ska ju vara en hygienfaktor hos arbetsgivare att säkerställa att man gör allt man själv kan göra för att undvika arbetsolyckor och arbetsskador. Arbetsmiljöerna måste hållas efter och se till att de anställda får den utrustning och arbetskläder de behöver, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hur tänker du kring de 744 långtidssjukskrivningar, som relateras till Covid mellan mars 2020 och juli 2023?

– Vi kommer självklart fortsätta att trycka på men de erfarenheter vi har under pandemin är att arbetsgivaren verkligen inte har visat och tagit sitt ansvar när det gäller att hålla sina medarbetare friska och hålla dem ifrån covid. Det är högst anmärkningsvärt hur vi har fått strida för självklarheter långt inne i pandemin. Under en pandemi måste smittskydd ingå i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det har ju brustit rätt hårt där, säger hon.

LÄS ÄVEN

Lärare drabbas av psykiska sjukdomar efter svår stress

Långvarig covidsjukdom bland lärare

Fallskador och våld från elever orsakar allvarliga arbetsolyckor