Fallskador och våld från elever orsakar allvarliga arbetsolyckor

Fotbollsmatcher vid exempelvis skolavslutningar är den vanligaste bakomliggande orsaken till att manliga pedagoger drabbas av allvarliga arbetsskador.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Totalt 2 992 lärare råkade ut för allvarliga arbetsolyckor under åren 2015-2019. Fallolyckor, hot och våld från elever och olyckor i samband med träning var de vanligaste orsakerna till att lärare skadas allvarligt på sina arbeten.

Läraren har tagit del av rapporten ”Skolans pedagoger”, som presenteras i dag på ett webbinarium.  I den här artikeln har vi gått igenom resultaten av granskningen av de 2 992 arbetsplatsolyckor som inträffade under perioden 2015-2019.

Fallolyckor var den absolut vanligaste orsaken till de allvarliga arbetsolycksfall som inträffade bland skolans lärargrupper under åren 2015-2019. För kvinnor omfattade det nästan hälften av alla allvarliga arbetsolyckorna och bland männen en fjärdedel. Det visar en ny rapport från Afa försäkring.

För att räknas som allvarlig arbetsolycka måste arbetsolyckan ha lett till mer än 30 dagars sjukskrivning, motsvarande läkningstid eller medicinsk invaliditet.

Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring Foto: Adam Fredholm

– De flesta fallolyckorna sker utomhus i samband med aktivitet med barn, säger Emil Askestad, statistiker och analytiker på Afa försäkring.

LÄSTIPS Efter fackets kamp – Carina får lön livet ut

Hög risk för lärare i förskolor och fritidshem

Förskollärare och lärare i fritidshem har sedan 2017 haft en högre risk att drabbas av allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet av yrkesaktiva på den svenska arbetsmarknaden.

Lärare och skolledare inom skolan har däremot legat under genomsnittet. Däremot leder lärares arbetsolyckor i högre grad till medicinsk invaliditet än förskollärare och lärare i fritidshem. Risken att drabbas av en allvarlig arbetsplatsolycka ökar med ålder.

Fakta: Allvarliga arbetsolyckor

Totalt inträffade 2 992 arbetsplatsolyckor under perioden 2015 till 2019. 
Av dem var nära 1 300 allvarliga arbetsolycksfall för förskollärare och fritidspedagoger varav en tiondel drabbade män.

I gruppen lärare och skolledare inträffade knappt 1 700 allvarliga arbetsolycksfall, varav tre tiondelar drabbade män.

Allvarliga arbetsplatsolyckor omfattar arbetsplatsolyckor som registrerats i Afa försäkringsregister från alla arbetsgivare: stat, kommun, region och privat sektor.m Med allvarliga arbetsolycksfall menas olyckor som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning, motsvarande läkningstid eller medicinsk invaliditet.

Fallolyckor är vanligare bland förskollärare och lärare i fritidshem än för lärare i skolan. De drabbas också av andra olyckor med elever och barn. Det kan exempelvis handla om oavsiktliga skallningar eller skador på tänder av läraren om ett barn leker och hoppar i en förskollärares knä eller liknande olyckor där barnet inte har för avsikt att skada.

Kvinnor drabbas oftare av fysiska attacker

För lärare och skolledare är hot och våld den näst största orsaken till allvarliga arbetsplatsolyckor. De motsvarar 14 procent av de allvarliga arbetsolyckorna för kvinnor och något lägre andel för män. Kvinnor drabbas främst av fysiska attacker som slag, sparkar och knuffar medan män får mer verbala hot, hotbrev och hotfulla telefonsamtal. Hotet och våldet kommer till 98 procent från elever och 2 procent från föräldrar.

– Varför hotbilden skiljer sig mellan kvinnor och män vet vi inte. Jag har kodat anmälningarna utifrån den fritext som lärarna skriver in på anmälningarna. Av kvinnorna är det 46 till 55-åringarna som sticker ut och har drabbats av mest hot och våld. Förutom fysiska skador så kan det också leda till psykiska skador och stressreaktioner för brottsoffren, säger Emil Askestad.

Skolans lärare ägnar sig i stor utsträckning åt träning, fotboll och andra fysiska aktiviteter med sina barn och elever som leder till allvarliga arbetsskador. Den typen av arbetsskador skiljer sig från andra yrkesgrupper och leder till allvarliga arbetsskador främst för manliga lärare. Fler än en fjärdedel av de allvarliga arbetsolyckorna beror på detta för männen och knappt en tiondel av olyckorna har drabbat kvinnliga lärare.

Fotboll farlig aktivitet för män

Den vanligaste bakomliggande orsaken till att de manliga lärarna drabbats av allvarliga arbetsskador vid fysiska aktiviteter med sina elever och barn var att de hade deltagit i fotbollsmatcher eller idrottslektioner. För kvinnor var idrottslektioner och vinteraktiviteter vanligaste orsaken olyckorna.

– Kanske vore det klokt att fundera en extra gång innan man som lärare deltar i fotbollsmatcher med elever inför skolavslutningar och annat. Vi kan se att resultatet riskerar bli att lärare hamnar på akuten, säger Emil Askestad.

Fakta om rapporten "Skolans pedagoger"

I den nya rapporten ”Skolans pedagoger” har Afa försäkrings utredare undersökt:

  • 25 783 långa sjukfall för skolans pedagoger anställda i kommuner och regioner med en varaktighet över 90 dagar
  • 2992 allvarliga arbetsolycksfall för skolans pedagoger som inneburit mer än 30 dagars sjukskrivning.
  • 36 arbetssjukdomar för skolans pedagoger som klassats som arbetsskador under 2015-2019.
  • 799 covidrelaterade sjukförsäkringsärenden under åren 2020-2021.

Statistikunderlaget som rör skolans olika lärargrupper är hämtat från Afa försäkrings stora skadedatabas som innehåller 15 miljoner försäkringsärenden och där bland annat Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds yrkesgrupper ingår. Det har kopplats till sysselsättningsstatistik från SCB:s yrkesregister.
Afa försäkring är kollektivavtalets försäkringsbolag som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter.

Klicka för att läsa hela rapporten här!

LÄS ÄVEN

Långvarig covidsjukdom bland lärare

Lärare drabbas av psykiska sjukdomar efter svår stress