Efter valet – här är lärarnas krav på en ny regering

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Ett förstatligande av skolan, ett nationellt professionsprogram för lärare, och ett förändrat skolval. Det är frågorna som en ny regering måste prioritera, menar Lärarnas Riksförbund.
– Vi ser nödvändigheten av åtgärder som förbättrar läraryrkets attraktivitet och skapar möjligheter till en likvärdig skola. Det går åt fel håll, säger ordföranden Åsa Fahlén.

Dagarna efter valet är det fortfarande oklart vem som får bilda regering, även om mycket talar för Ulf Kristersson (M).

Åsa Fahlén konstaterar hur jämnt det är och hur svårt det varit att samla en majoritet för olika förslag under mandatperioden. Oavsett valutgång ser hon därför en fördel i att den vinnande sidan får en tydlig majoritet i riksdagen.

– För skolans del finns en mängd reformer som behöver genomföras men som man inte mäktat med tidigare.

”Övermäktigt för småkommuner”

Vilka frågor bör en ny regering prioritera?

– Statens ansvarstagande för skolan, framför allt finansieringen. Vi ser att kommunerna inte klarar av det uppdraget. För många småkommuner är det helt övermäktigt och det är inte sällan där som man skulle behöva satsa mest. Det här är faktiskt en nationell och ingen kommunal fråga.

– Få ett nationellt professionsprogram på plats för att reellt se till att lärare får en adekvat fortbildning under sitt yrkesliv. Att lärare i takt med ökad kompetens och erfarenhet också får mer avancerade arbetsuppgifter – och en högre lön. Det behövs ett nationellt ansvar över det.

– Sedan handlar det mycket om likvärdigheten, skolvalet och hela marknadiseringen av skolan. Finansieringen måste justeras och staten ta över ansvaret. Man behöver också se över hur skolvalet ser ut i dag, hur det spär på segregationen och minskar likvärdigheten.

”Måste släppa sargen”

Har du några förhoppningar om att partierna når blocköverskridande, långsiktiga, överenskommelser under kommande mandatperiod?

– Hoppas måste man alltid göra. Men jag har varit ganska besviken på politikerna i valrörelsen. Jag tycker inte högersidan tar likvärdighetsproblematiken på allvar, att företagande går före det som vi beslutat om; en likvärdig och kompensatorisk skola. Man måste släppa sargen.

Å andra sidan, menar hon, har Socialdemokraterna bara fokuserat på själva vinstfrågan.

– Och den utgör en del, men inte hela sanningen. Båda sidor har fastnat, även om man skulle driva igenom precis allt man vill så omfattas inte alla delar som krävs i det komplexa system som skolsystemet faktiskt är. Nu har vi ett väldigt jämnt valresultat. Kanske kan båda sidor se att ”okej vi kanske inte kan få igenom allt och inte vi heller, vad kan vi då nå fram till gemensamt?”.

”Tyder inte på det”

Åsa Fahlén är dock tveksam till att bredare samarbeten verkligen blir av.

– Jag vet inte om den viljan finns, sättet som man debatterat och lagt fram sina argument på tyder inte på det. Men visst, det var inför ett val, vi får se om det kommer låta annorlunda efter.

Har du någon ytterligare reflektion kring valet?

– Blir det ett skifte i politiken, oavsett vad man anser om det, finns en möjlighet till en nystart. Det gör det alltid efter ett val. Frågan är bara hur man använder den chansen? Magdalena Andersson har under valrörelsen sträckt ut handen och sagt att de kan tänka sig överenskommelser. Jag tror att man kommer behöva göra det över blocken.

Om ordvalet tillägger hon:

– Det är nästan bättre att säga block i dag, för höger och vänster vad är det? Valrörelsen har handlat väldigt lite om ideologi och väldigt mycket om sakfrågor.