Åsa Fahlén om skolministerns repris-utredning: ”Jag blir upprörd”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Skolminister Lotta Edholm (L) vill utreda skolpengen – igen. Det gör LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén både upprörd och trött.
– Det är inte utredningar som fattas, det är handling, säger hon.

Rubrikerna om landets nya skolminister Lotta Edholm (L) har hittills handlat om annat än vilken politik hon vill driva. Styrelsepositionen och aktieinnehavet i friskolekoncernen Tellusgruppen, vinsten hon gjorde på att – i enlighet med lagstiftningen – sälja aktierna efter att hennes egen ministerutnämning fått deras värde att stiga, och den KU-anmälan som blev konsekvensen har varit i fokus.

När hon på tisdagen svarar på frågor om den politiska inriktningen i Dagens Nyheter upprepar hon det som blivit något av regeringens refräng efter Tidöavtalet: ”Det behöver utredas”. I hennes fall är det skolpengssystemet som behöver utredas, för att se till att resurserna fördelas mer rättvist, bland annat med hänsyn till kommunala skolors och friskolors olika ansvar.

– Jag vill se en utredning som går till botten med skillnaderna. Det är inte rimligt att det är så olika villkor, säger hon till DN.

Men när Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Åsa Fahlén läser intervjun reagerar hon kraftfullt på ministerns uttalande. Att en sådan utredning skulle behövas stämmer inte, menar hon.

– Jag blir upprörd. Det finns redan väldigt väl utrett hur finansieringen kan se ut och hur skolornas uppdrag skiljer sig åt. Det blir ännu en regering som gömmer sig bakom utredningar. Det är inte utredningar som fattas, det är handling, säger hon.

Utredningar finns redan klara

Hon refererar bland annat till Björn Åstrands utredning om en mer likvärdig skola som redan 2020 föreslog en omfördelning av resurserna. Till det kommer Thomas Persons pågående utredning om ökat statligt ansvar för skolan, som bland annat har i uppdrag att föreslå en modell där staten ansvarar för finansieringen av skolan. Resultaten av den utredningen skulle ha presenterats senast den 21 oktober 2022 och förväntas offentliggöras i närtid.

– Jag blir lite trött, måste jag säga. De här svaren finns redan i befintliga utredningar och de går ju att använda även om det är en annan regering som tillsatt dem, säger Åsa Fahlén.

Hon ser en fara med att politiker börjar behandla utredningar som politiska motståndare tillsatt som i sig politiskt färgade, snarare än just som de utredningar av fakta de ska vara.

– Om en utredare inte säger rätt saker så tillsätter man en ny utredning. Det riskerar att förstöra förtroendet för fakta och forskning. Man kan ju faktiskt titta på fakta och sedan säga att ”vi vill inte politiskt göra på det sättet”. Men man måste ha tilltro till de som stått för underlaget och inte diskutera objektiviteten i rena fakta, säger hon.

Knackig inledning som minister

Samarbetspartierna skriver i Tidöavtalet att det kommer tilläggsdirektiv till den nu pågående utredningen ”En skola utan vinstintresse”. Till Altinget säger Lotta Edholm att de direktiven kommer ”så fort som möjligt”.

– Vi kommer lägga ett tilläggsdirektiv där vi föreslår vinstbegränsningar för nystartade friskolor och sådana som vill expandera. Det kommer också att finnas förslag i de här tilläggsdirektiven om hur man kan begränsa vinstuttag när en friskola inte sköter sitt uppdrag, säger hon till Altinget.

Lotta Edholms inledande veckor på ministerposten kan beskrivas som knackiga. Att hon i riksdagens plenisal hänvisade till sin KU-anmälan som anledning att inte svara på frågor om sin inblandning i friskolesektorn ledde till ännu mer kritik – och ännu en KU-anmälan.

Åsa Fahlén lägger inte så stor vikt vid den saken.

– Jag var inte särskilt imponerad av den förra oppositionens politiska spel med KU-anmälningar och jag känner samma sak nu, säger hon.

Skolministern berättar också för DN:s reporter att hon tvekade att svara ja på förfrågan att ta plats i den nya regeringen, av skäl som tycks osannolika för en politisk veteran.

– Jag är konflikträdd, och jag gillar inte debatter, berättar hon.

”Skolan behöver inte fler utredningar”

Åsa Fahlén hoppas att Lotta Edholm ändå är beredd att ta de strider som kan behövas för att säkerställa lärarnas och elevernas bästa.

– Vi får väl hoppas att hon ändå klarar av att ta de konflikter och debatter som behöver tas. Sedan ska man inte söka konflikt, vi är inte intresserade av att göra skolan till en konfliktfråga. Vi vill ha lösningar som kan ligga fast oavsett regering, säger hon.

– Vad de borde göra nu är att titta på Björn Åstrands utredning och alla de svar som delvis finns i andra utredningar, och analysera utifrån det. Skolan behöver inte fler utredningar.