Lärare tvingas vikariera för varandra för att spara pengar

”Jag är orolig för skenande sjuktal och att fler lärare och förskollärare lämnar yrket på grund av den tuffa arbetsbelastningen”, säger Helen Nilsson på Sveriges Lärare i Halmstad. Foto: Bildbyrån

Stor arbetsbelastning gör att lärare och förskollärare i Halmstad säger upp sig.
– Jag tror att det blir ännu värre nästa år. Det syns ingen ljusning, säger Helen Nilsson som är ordförande för Sveriges Lärare i Halmstad.

Till vardags arbetar hon som speciallärare på Östergårdsskolans högstadium. Veckorna efter sommarlovet beskriver hon lite som en smekmånad, trots besparingar och nedskärningar.

– Situationen lär vara annorlunda när vi kommit in i vardagen på allvar och besparingarna blir tydliga.

I Halmstads fall handlar det bland annat om att inte fullt ut kompensera förskolor och skolor för kostnadsökningar och färre visstidsanställda, elev­assistenter och andra resurspersoner. 

– Det blir i högsta grad kännbart för de lärare och förskollärare som är kvar i verksamheten. Trycket och arbetsbelastningen ökar, säger Helen Nilsson.

– Det låter så fint när man från politiskt håll säger att man satsar på kärnverksamheten. Man glömmer då ofta att det blir mindre tid till kärnverksamheten plus ökad arbetsbelastning om förskollärare och lärare även ska göra det som andra anställda har gjort tidigare.

”Vi har sänkt ribban”

Helen Nilsson berättar att vistelsetiden på förskolorna i Halmstad ökar vilket inte kompenseras personalmässigt.

– I skolor och förskolor får lärare vikariera för varandra. För att spara pengar utlyses kombinerade tjänster som speciallärare och specialpedagoger, trots att det är olika uppdrag. Vi har sänkt ribban när vi tycker att det är bra att ”effektiviseringarna” ska minska, vilket ibland utlovas. Det innebär likväl nedskärningar.

Hur blir det nästa år?

– Jag tror att det blir värre, är orolig för skenande sjuktal och att fler lärare och förskollärare lämnar yrket på grund av den tuffa arbetsbelastningen.

Kommunen: Vi sparar även 2024

Arber Gashi (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen i Halmstad: 

– Vi räknar tyvärr med att spara på skola och förskola även under 2024. Vi ökar anslagen, men kostnaderna ökar i snabbare takt. De senaste åren har ekonomin räddats med olika statsbidrag och pandemi­pengar. Delar av vår verksamhet behöver tyvärr förändras eller avvecklas.

Fakta Halmstad
Antal invånare: 105 148.
Kommunalskatt: 20,98.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 81,5 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 72,9 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 11,7.
Elever åk 7–9 per syv: 417,9.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 51 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 9,7.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.