Huddinge: ”Arbetsbördan ökar när man inte anställer nya lärare”

Pablo Mendoza är mellanstadielärare i svenska och ordförande för Sveriges Lärare i Huddinge.

Huddinge kommun kompenserar inte skolor och förskolor för ökade kostnader.
– Det riskerar leda till ökad arbetsbelastning och större sjukskrivningstal, säger Pablo Mendoza som är mellanstadielärare i svenska och ordförande för Sveriges Lärare i Huddinge.

Han menar att det är samma sak som neddragningar att inte kompensera förskolor, skolor och gymnasier för stigande kostnader.

– Verksamheterna ska på olika sätt ”effektivisera”. Det innebär bland annat minskning av antalet icke-pedagogiska tjänster.

Det talas även om att inte nyanställa vid naturlig avgång, större klasser på gymnasiet och ”översyn” av lärarnas tjänstefördelning och utökad undervisningstid för att nämna några exempel.

– När man inte anställer nya lärare vid vakanser ökar arbetsbördan på de som är kvar. Det gäller även neddragningen av icke-pedagogisk personal. Inom förskolan riskerar hela avdelningar att läggas ner. Neddragningar drabbar kvaliteten på undervisningen.

– Stressade och sjuka lärare som inte hinner planera och bedöma sina lektioner ordentligt blir också sämre lärare.

Rasmus Lenefors (S), ordförande i grundskolenämnden:

– Vi har under 2023 satsat på fler lärare samt ökad NPF-kompetens inom grundskolan. Vi har även satsat på fler förskollärare samt försteförskollärare med NPF-inriktning. Vi har inte minskat på pedagogisk personal, det vill säga varken lärare, förskollärare, barnskötare, resurspedagoger eller elevhälsa.

– Vi kommer under 2024 sträva efter att göra ytterligare satsningar på fler lärare och förskollärare.    

Fakta Huddinge
Antal invånare: 114 504.
Kommunalskatt: 19,47.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 88,9 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 70,2 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 13,8.
Elever åk 7–9 per syv: 775,8.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 31 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 16,3.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.