Enkät: Så ska fler pojkar lyckas i skolan

Vi har bett forskare och experter förklara betygsglappet – och hur det ska täppas igenIllustration: Getty images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Varför har pojkar generellt lägre betyg än flickor och hur ska man förändra det?

Rätta proven anonymt

Björn Tyrefors, docent, Institutet för näringslivsforskning

Varför har pojkar generellt lägre betyg än flickor?
”En del beror på att flickor presterar bättre, en del beror på olika betyg för samma prestation, diskriminering. En spekulation är att det beror på omedveten belöning av andra egenskaper som inte i strikt mening bör vara betygsgrundande. Som exempelvis icke kognitiva färdigheter som att vara välartad.

Vad ska man göra för att minska, och på sikt bli av med, betygsskillnaderna mellan könen?
Den orättvisa skillnaden är enkel att minska. Dels med mer extern, helst anonym, rättning. Men även med andra, opartiska metoder som till exempel information och utbildning.”

LÄS MER De fick fler pojkar att lyckas i skolan

Mindre skolor och klasser

Åsa Löfström, docent i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Varför har pojkar generellt lägre betyg än flickor?
”När jag skrev en av rapporterna i Framtidskommissionen på regeringens uppdrag 2012 stod det klart att flickor är duktigare på att koncentrera sig och fokusera. Och de vet att bra betyg är nyckeln till utbildningar de vill gå om de vill bli läkare, lärare eller vad det nu är.

Vad ska man göra för att minska, och på sikt bli av med, betygsskillnaderna mellan könen?
Jag tror att man behöver mindre enheter. Både mindre skolor och mindre klasser. Det är stick i stäv mot vad Skolverket vill, de vill ha så stora enheter som möjligt. Men det har inte direkt gett bättre utbildning.”

LÄS MER Flickorna har gått om pojkar i alla ämnen

Ledning och styrning är centralt

Stefan Melén, samordnare för utbildningssektionen, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Varför har pojkar generellt lägre betyg än flickor?
”Könsskillnaderna i skolresultat uppstår i ett komplext samspel mellan samhälleliga och kulturella faktorer som exempelvis genusnormer, skolkultur och förväntningar från vuxna och kamrater.

Vad ska man göra för att minska, och på sikt bli av med, betygsskillnaderna mellan könen?
Långsiktigt och målmedvetet arbete som genomförs inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete på huvudmanna- och skolnivå. Ledning och styrning är också centralt för att bidra till jämställdhet i skolan.”

LÄS MER Forskaren: ”Pojkar behöver mer styrning”

Satsa mer på kunskap

David Eberhard, psykiater, författare, debattör

Varför har pojkar generellt lägre betyg än flickor?
”Den gamla skolan var mer tävlingsinriktad och ganska konkret. Den var mer inriktad på fakta och mindre på analys. I dagens skola är analysen viktigare än kunskapen. Och det krävs ingen vetenskap för att förstå att det gynnar tjejerna bättre. De har en bättre verbal förmåga. Dessutom är män och kvinnor biologiskt olika, och skillnaden är som störst vid 15 års ålder. Då är pojkarna två år yngre rent pubertalt, men också i hjärnan.

Vad ska man göra för att minska, och på sikt bli av med, betygsskillnaderna mellan könen?
Jag slår ett slag för kunskapen. Jag tror även att utantillkunskap kan vara bra. Att kunna årtal i sig är meningslöst. Men som min lärare sa kan det vara en bra galge, något att hänga upp andra händelser på. Det tränar också upp arbetsminnet.”

LÄS ÄVEN

Skolministern: ”Sluta skylla på pojkarna”

Sju av tio lärare är kvinnor – är det en förklaring?

Den minsta gruppen klarar sig sämst

Kvarsittning: När blir lärare för privata?

Du har väl inte missat våra podcasts? Lyssna på Kvarsittning här!