Skolministern: ”Sluta skylla på pojkarna”

Skolan gör pojkarna en björntjänst genom att ha olika förväntningar på pojkar och flickor, anser Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Skolminister Anna Ekström (S) har försökt höja pojkarnas resultat i decennier. Utan att lyckas.

För skolminister Anna Ekström (S) är pojkars lägre resultat knappast förvånande.

Frågan har funnits på hennes agenda långt innan hon blev skolminister, både som Saco-ordförande och som generaldirektör för Skolverket. Och inte minst som ordförande för skolkommissionen 2015 och Deja, Delegationen för jämställdhet i skolan, som lämnade en rad förslag, redan 2011, på hur skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat ska minskas.

Men tio år senare finns skillnaderna kvar.

Varje skola behöver göra det den kan för att skolan ska fungera för alla elever, inte bara för de motiverade som får stöd hemifrån.

Dejas slutsats var att pojkarna behöver mer hjälp i skolan. Får de det i dag?

– Generellt har stöd satts in alldeles för sent i svensk skola och problemen har då hunnit växa sig stora. Det har inte minst drabbat många pojkar. Regeringen har prioriterat att förbättra det tidiga stödet, vilket vi kommit en bit på vägen med, men vi har en lång väg kvar. Vi har också sett till att Läslyftet byggts ut till förskolan.

Pojkar mognar sent. Foto: Getty Images

Varför finns skillnaderna?

– Så har det varit så länge vi har haft betyg, och så är det i andra länder också. Ofta hänvisas det till att pojkar mognar senare, men oavsett orsak behöver skolan kunna ge jämlika förutsättningar för båda könen. Vi har alla en tendens att ställa olika förväntningar på pojkar och flickor i skolarbetet. Det är att göra pojkarna en björntjänst.

Hur ska det förändras?

– Det korta svaret är: genom att öka jämlik­heten, fokusera på kunskap och stärka det tidiga stödet. Det längre svaret handlar om att vi måste sluta skylla på pojkarna och att vi måste göra mer för att bemöta pojkar och flickor som unika individer. Normer och förväntningar spelar stor roll, och skolan kan inte ensam ändra dem, men varje skola behöver göra det den kan för att skolan ska fungera för alla elever, inte bara för de motiverade som får stöd hemifrån. Tydliga ramar och studiero gynnar alla elever, men kanske särskilt pojkar, som mognar senare och ofta har mötts av föreställningen att det inte är manligt att plugga.

Vad gör regeringen för att minska skillnaderna?

– Vi har sett till att införa en läsa-skriva-räkna-garanti i förskoleklassen och lågstadiet. Det är en viktig reform, men den behöver kombineras med fortsatta satsningar på fler speciallärare, specialpedagoger och kompetensutveckling av förskollärare, lärare och annan skolpersonal.