Oron efter beskedet om statlig skola

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, har ett mardrömsscenario: att regeringen inte tar tag resultaten från utredningen av statligt ansvar för skolan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Thomas Perssons utredning ger två förslag på hur skolan ska gå från att vara kommunernas till statens ansvar. De tar decennier att genomföra.
– Det sämsta som kan hända är att ingen tar emot utredningen och gör något av den, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN: Ska öka likvärdigheten – tar från Likvärdighetsbidraget

Regeringen har presenterat sina stora skolsatsningar för ökad likvärdighet: fler lektioner, fler speciallärare, läromedel.

Under måndagen står det dessutom klart att en del av pengarna hämtas från Likvärdighetsbidraget, nära 6,7 miljarder kronor för 2023 enligt Skolverket.

– För att stärka likvärdigheten behövs helt nya pengar. Bara för att behålla nuvarande nivå krävs 25 miljarder nya kronor, säger Johanna Jaara Åstrand.

Hon skriver under på slutsatserna i Thomas Perssons utredning. Men menar att det inte finns tid att vänta på reformerna.

Utredare: 20 år för att förstatliga svensk skola

Lärarna kräver tempo i åtgärderna

– Problemen med likvärdigheten består i systemfel. Vi i lärarfacken menar att vi inte har tid att vänta i 20 år på att vi får ett helt nytt system. Vi måste snabbt få en politisk samsyn kring att staten behöver ta ansvar för finansieringen. Exakt hur det ska göras, där krävs en politisk diskussion där vi vill vara en stark part, säger Johanna Jaara Åstrand.

Är ni beredda på en sämre lösning för att få i gång den snabbt?

– Så ser inte jag det. Det sämsta som kan hända är att ingen gör något åt den bristande likvärdigheten. Vi är inte betjänta av att det blir en politisk positionering i frågan. Vi måste få till en partipolitisk samsyn kring att de ökade skillnaderna mellan elever och skolor och de stora skillnader som råder för vilka möjligheter lärare har att ta sitt yrkesansvar, det drabbar inte bara dagens elever, det är olyckligt för hela samhället, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarfacken tar avstånd från Perssons slutsatser på en punkt:
Huvudmannaskap och arbetsgivarskap behöver inte vara samma sak, menar Johanna Jaara Åstrand.

– Om man tittar på sjukvård och kollektivtrafik så skiljer de å ena sidan på huvudmannaskap och å andra sidan på drifts- och arbetsgivaransvar. Med ett statligt huvudmannaskap och huvudansvar för finaniseringen så samlas ansvaret för en likvärdig finansiering, tillgång till lärare överallt, och att lärare har rätt till att fortsätta utveckla sig hela sin lärarkarriär, säger hon.

Utredningen kommer nu att gå på remiss. Regeringen presenterar sin budgetproposition under tisdagen.

LÄS ÄVEN: 

Här är nya regeringens skolpolitik

Oron för nya budgeten: ”Lärarna tar smällen”

Lärarbesvikelsen på nya regeringen