Nytt lärarpris för att uppmuntra till läsning

Stora läspriset är ett nytt stipendium på 150 000 kronor, som kommer att delas ut till lärare i läsfrämjande projekt. Bakom priset står Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.

LÄS ÄVEN: Läsexperten: ”Vi måste vara mer nyfikna”

Två priser om 150 000 kronor vardera kommer att delas ut för första gången under Bokmässan 2023.

Stora läspriset delas ut i två olika kategorier; arbete med barn 0–12 år och vuxna 30–15.

Villkoret är att gruppen måste bestå av minst två personer varav minst en är legitimerad lärare. Priset går till redan existerande projekt.

Därför läspris

– Det handlar om att uppmuntra skolornas läsfrämjande arbete men även andra aktörer, att ge luft under vingarna till bra saker som redan pågår, säger Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsens ordförande.

Stora läspriset går inte att söka, pristagarna utses av en expertgrupp bestående av bland annat Vi Lärares medarbetare Fredrik Sandström. Ordförande för gruppen är Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, Åsa Warnqvist, chef för Svenska barnboksinstitutet och docent i litteraturvetenskap, Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet, samt Katarina Lycken Rüter är gymnasielärare i svenska och religion och författare.

Behövs det uppmuntran, jobbar inte lärare redan läsfrämjande?

– Man ska vara medveten om att läsandet går ner och att lärare i svenska språket lämnas väl ensamma. Men läsning är inte bara deras ansvar, det är hela skolans, hela samhällets, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarstiftelsen arbetar för att främja lärares professionsutveckling, till exempel genom stipendier. SFUB har funnits i 200 år – men dagens uppdrag är att bidra till lärares kompetensutveckling och forskning.

Priset delas ut under minst två år. 

LÄS ÄVEN: 

Så får han de mest läsovana att vilja läsa

Svensklärare får bakläxa i läsning