Högst tryck på lågstadie-tjänster

Programansvarige vid SU känner till läget med att skolor och huvudmän som väljer att anställa obehöriga personer som arbetar till en lägre lön.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Maria är ny F-3-lärare – men har svårt att få jobb. Något hon delar med majoriteten av sina kurskamrater.
- Det är svårt för oss att påverka om huvudmännen anställer obehöriga, säger Diana von Börtzell-Szuch, programansvarig vid Stockholms universitet.

LÄSTIPS ”Omöjligt få jobb för oss nybakade”

På Stockholms universitets hemsida kan man under rubriken ”Arbetsmarknad och karriär” läsa att ”efterfrågan på lärare inom grundskola kommer att vara stor under en lång period framöver även om den kan variera regionalt”.

Nyutbildade Maria har stora studielån och får inget jobb. En enkätundersökning bland hennes kursare visar samma nedslående resultat.

Ett fåtal har fått jobb, men majoriteten får inte ens komma på intervju, trots att de flesta söker arbete i hela Stockholmsregionen.

LYSSNA: Så lyckas du på anställningsintervjun

Diana von Börtzell-Szuch är programansvarig för F-3-utbildningen vid Stockholms universitet.

Känner du igen beskrivningen?

– Jag känner till att det finns skolor och huvudmän som väljer att anställa obehöriga personer som arbetar till en lägre lön. Det är svårt för oss att påverka som lärosäte, säger Diana von Börtzell-Szuch.

Är det läge att se över hur många studenter som ni tar in?

– Det är inte lärosätet självt som bestämmer hur många platser man ska ha, utan det är regeringen som beställer hur stor dimensionering man vill ha, säger hon.

Lärartjänsterna med högst söktryck

Marias och hennes kursares bild av läget bekräftas delvis av Lee Orberson, grundskolechef i Stockholm.

Söktrycket på lärartjänster för de lägre åldrarna är hår. och generellt har kommunen mellan 5 och 160 sökande per tjänst. En jämförelse är slöjd- och hemkunskapsämnena, där antalet ansökningar per lärartjänst brukar stanna under 20.

Lee Orberson, grundskoledirektör i Stockholm.

 – En gissning är att det är svårare (för nyexaminerade) om det finns många erfarna lärare som söker utannonserad tjänst, säger Lee Orberson.

Enligt honom har grundskoleavdelningen 5 530 anställda lärare, förskolan inte inräknad. Av dessa är 5 290 legitimerade.

Diana von Börtzell-Szuch:

– Jag tycker att man ska fortsätta söka tjänster. Och jag tycker alltid att man ska ha en utbildning som lärare. Mitt råd är snarare till skolhuvudmannen. Har de råd att anställa obehöriga lärare? Vilken kvalitet på undervisning får vi då, säger hon.

LÄS ÄVEN

Hon har sökt 60-70 jobb – utan resultat

Skolan söker musiklärare på 5 procent

Veteranläraren om skolan: ”Allt var inte bättre förr”