Det skulle kunna innebära mycket för arbetsklimat och ”jävlar-anamma” på en skola, skriver Per Kornhall.

De två ordföranden för Sveriges skolledare, Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, föreslår i Göteborgsposten en ”Lex Edico”. De skriver att detta skulle vara en rapporteringsskyldighet liknande det som finns i sjukvården och äldreomsorg, där man är skyldiga att anmäla incidenter till Arbetsmiljöverket.

Lex Edico skulle innebära att den som bedriver skola skulle bli skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden – så som att eleverna riskerar att inte klara målen.

Huvudmannens skyldigheter

Enligt deras förslag skulle en huvudman bli skyldig att:

  • ”… informera sina medarbetare om skyldigheten att rapportera missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten
  • … utan dröjsmål utreda och dokumentera det rapporterade missförhållandet eller risken
  • … utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken
  • … snarast göra en anmälan till Skolinspektionen om missförhållandet (eller risken för det) är allvarligt.”

Tydligare ansvar

Det här är mycket tänkvärt förslag. För vi har oerhörda problem i skolsystemet med att våra ambitioner som nation urvattnas på vägen ner genom kommunala budgetar, skolpengsmodeller och vinstdrivande bolags kalkyler. Skollagen tenderar att alltmer bli en ”önskelista”, som artikelförfattarna skriver.

Poängen med en sådan här lag är att rektorernas ansvar för det statliga uppdraget skulle uppvärderas. Det skulle bli tydligt att en huvudman inte kan bete sig hur som helst. Och det är i sig en viktigt och bra poäng.

Ta förslaget på allvar!

Men en annan viktig effekt, tänker jag, är att rektorer och lärare skulle hamna mer i samma lag. Som det är nu är rektorer tätt knutna till huvudmannen genom sina anställningar och löner. De bIir lätt huvudmannens representant i konflikt med den realitet lärarna hela tiden upplever i klassrummen. Med en sådan här lagstiftning kan båda stå på samma sida och påtala när bristerna är så stora att måluppfyllelsen hotas.

Det skulle kunna innebära mycket för arbetsklimat och ”jävlar-anamma” på en skola. Så jag hoppas någon inom politik och departementet tar förslaget på allvar.

För övrigt anser jag att skolan bör förstatligas så att läraryrket kan återställas till en verklig profession.

LÄS MER:

Rektorn fick nog av besparingar – struntade i budgeten

Struntade i budgeten – får ”tillrättavisning” av kommunen

Fler rektorer vill strunta i budgeten: ”Ser upp till henne”

Rektorn fick ”erinran” – efter att hon pratat med media