Per Kornhall är kompromisslös om Centerpartiets förslag: ”Skrota det snabbt!”

I lärarkåren får Centerpartiet nu löpa gatlopp för sitt förslag om att korta sommarlovet med två veckor. Och det med rätta. Man vill med förslaget göra några bra saker så klart. Som att minska kunskapsförlusten under sommaren samt hjälpa familjer som inte riktigt vet hur de ska kunna göra sommarlovet bra för sina barn.

Men att man vill väl, gör inte automatiskt att det man föreslår blir ett bra förslag. Man måste beräkna kostnaderna och om det man vill är värt de kostnader som ens förslag medför och ens om det är rätt sätt att komma åt problemen med.

Vilka är de stora problemen?

Man behöver också börja i rätt ända. Vilka är svensk skolas stora problem? Det är olikvärdighet, betygsinflation och en akut brist på utbildade lärare. Kommer man åt dessa med Centerns förslag? Nej man riskerar att göra ett av de stora problemen värre. Man kommer göra läraryrket än mer oattraktivt. Möjlighet till ett långt sommarlov är något som kan ligga i vågskålen när en ung människa väljer yrke.

Dessutom kommer man förvärra lärarbristen. Frågan är om Centerpartiet överhuvudtaget är inlästa på hur lärares avtal ser ut. Det vill säga att man jobbar mer under året för att ha rätt till dessa ledigheter. Ska de då jobba mindre resten av året? Hur man än vrider och vänder på det innebär två veckor mer undervisning i Sveriges ungefär 8 000 grundskolor att 300 nya lärare måste vaskas fram för att förslaget ska gå att genomföra utan förlust av kvalitet i undervisningen. Det är svårt att se hur det ska kunna gå till.

Frågan är om Centerpartiet överhuvudtaget är inlästa på hur lärares avtal ser ut.

Det man behöver göra är göra läraryrket mer attraktivt – inte mindre. Om man vill hjälpa de familjer som har svårt att fylla sina barns liv med meningsfullheter under loven är det kanske aktiviteter för unga på loven man ska fokusera på och inte använda skolan som en plats för förvaring?

Så skrota det förslaget snabbt, Centern!

Uppdraget är tandlöst

Jag noterar också att den utredning som skulle undersöka vinstfrågan har fått en ny utredare och ett tilläggsdirektiv. Vinster i skolan är en fråga där den svenska lärarkåren i princip är enig. Man vill inte arbeta i ett skolsystem där syftet med undervisningen är vinster till aktieägare. Man arbetar i skolan med barns, ungas och samhällets bästa för ögonen.

När utredningen tillsattes hade den en utredare med förankring i lärarkåren och ett tydligt vinstkritiskt perspektiv. Nu har den urvattnats till något helt annat och fått en ny utredare. Lärarna tappar inflytande och uppdraget är tandlöst, för att inte säga smeksamt mot skolföretagen.

Sveriges skolor, elever och lärare är värda bättre.