13 miljoner förskingrades från friskolor

Elevernas pengar uppges ha gått till bland annat den huvudåtalades egna politiska parti i Somalia.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Två personer med koppling till de utdömda Römosseskolorna i Göteborg åtalas för grova ekobrott.
Enligt åtalet har 13 miljoner kronor i skolpeng förskingrats.

Pengarna – som alltså skulle ha gått till undervisning i skolorna – har bland annat gått till den huvudåtalade och till organisationer i Somalia, enligt åtalet.

Vad pengarna använts till i Somalia har inte kunnat klarläggas. Men den huvudåtalade har uppgett att pengarna gått till en hjälporganisation och ett politiskt parti.

– Vad gäller partiet, som verkar vara den åtalades egna parti, har jag inga uppgifter om dess verksamhet. Vi följer pengarna och vi har inga indikationer på att de används till islamistisk verksamhet och i förlängningen kanske terrorverksamhet. Men våra utredningsmöjligheter i Somalia är mycket begränsade, säger chefsåklagare Henric Fagher vid Ekobrottsmyndigheten.

Nekar till brott

Tisdagens åtal är det andra med koppling till friskoleverksamheten. I slutet av september åtalades samma personer för grova bokföringsbrott i företag som sades sälja tjänster till friskolehuvudmannen.

Den huvudåtalade har reseförbud med anmälningsskyldighet. TT har sökt dennes försvarare, advokat Per Gunnarsson, som via mejl meddelar att hans klient förnekar brott.

Även den andra åtalade förnekar brott.

Den misstänkta förskingringen och de grova bokföringsbrotten ska ha pågått under flera år: 2017-2021. Om de stämmer – hur är det möjligt att det kunde fortgå så länge i en stor, offentligfinansierad verksamhet?

– Det är en viktig fråga att ställa. Ärendet sätter fingret på en del brister i tillsyn och kontroll. Ska man finna en lösning som omöjliggör förskingring måste man fundera över under vilka förutsättningar man ger tillstånd till friskoleverksamhet, hur man utövar tillsynen och – ur mitt perspektiv – att man använder sig av oberoende revisorer för att kontrollera den ekonomiska situationen, säger Henric Fagher.

Skadeståndskrav

Så sent som förra veckan stoppade Skolinspektionen skolverksamheten genom att dra in tillståndet för de tre Römosseskolorna i Göteborg. Kritiken gällde ledningens oförmåga att hålla koll på ekonomin, vilket lett till att miljontals kronor kunde försvinna.

Skolinspektionens beslut innebär att Göteborgs kommun skyndsamt måste omplacera cirka 600 elever.

Huvudmannen, Föreningen Framstegsskolan kan dock överklaga beslutet.

Römosseskolorna, som har en muslimsk inriktning, har tidigare fått kritik av Skolinspektionen för brister i undervisningen och religiös påverkan.

Efter tisdagens åtal kommer Göteborgs kommun att försöka få tillbaka de skattepengar som misstänks ha förskingrats.

– Men skollagstiftningen är svag. Det finns inga möjligheter att återkräva pengar som gått till fel ändamål. Vi får därför driva ett skadeståndskrav mot skolan, säger Axel Darvik (L) grundskolenämndens ordförande i Göteborg.