Jaara Åstrand: ”Marknadsskolan ökar klyftorna”

”Det här beror på systemfel som inte kan motas av lärares skicklighet eller kompetensutveckling”, säger Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand efter Timss-resultatet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Bristen på likvärdighet i svensk skola manifesterar sig igen – denna gång i Timss-resultatet.
– Vi har ett finansieringssystem av skolan som spär på skillnaderna i likvärdighet, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Klyftorna mellan låg- och högpresterande i Timss-undersökningen vidgas. Utbildningsminister Anna Ekström (S) hoppas att samarbetspartierna C och L kommer att mjuka upp sin hållning, och släppa igenom förslagen från Björn Åstrands likvärdighetsutredning.

– Jag har inte gett upp hoppet, säger Anna Ekström, till Läraren.se.

LÄS: ÖKADE RESULTATKLYFTOR I TIMSS 2019

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, kräver politiskt ansvar.

– Vi har ett finansieringssystem för skolan som spär på ojämlikheten, samtidigt som de vinstdrivande skolkoncernerna plockar ut miljonbelopp av skattepengar som är avsedda för elevernas rätt till likvärdig skola – jag tycker att det är förkastligt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet kräver statligt ansvar för skolan.

LÄS: LÄRARFÖRBUNDET KRÄVER ATT STATEN TAR ÖVER SKOLAN

– Det här beror på systemfel som inte kan motas av lärares skicklighet eller kompetensutveckling, det kan bara mötas med politiska beslut. Jag hoppas att de kan lägga sin ideologi och sin politiska historia åt sidan och bara bestämma sig för om de på riktigt vill att vi ska ha en likvärdig skola, eller inte, säger hon.

Så slår besparingarna

Besparingskrav gör att huvudmän drar ner på stödfunktioner, halvklasser och specialiserade läromedel, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Besparingarna slår hårdast mot dem som behöver mest. Och det finns inte en skola som inte påverkas. Att de stora skolkoncernerna då skor sig på andra elevers bekostnader, är ett systemfel och resursslöseri som är provocerande, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är också tydlig.

– Den svenska skolan har abdikerat från uppgiften att ge en undervisning som når fram med kunskaper till alla elever. Att omkring 10 procent av eleverna i årskurs 8 inte ens når upp till lägstanivån i matematik enligt Timss, visar att likvärdigheten förvärrats, säger Fredrik Malmberg.

Utbildningsdepartementet samlar som bäst in resmissvaren på likvärdighetsutredningen. Fredrik Malmberg och SPSM vill se mer statistik om elever med behov av särskilt stöd.

Vill se statistik

– När vi inte vet hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättning är det lätt att blunda för bristen på likvärdighet. Och när bristen på statistik gör att vi inte kan utvärdera om de insatser som görs har någon effekt, ja då famlar vi i blindo vad gäller likvärdigheten för elever med behov av stöd, säger Fredrik Malmberg.

– Vi ligger inte lågt. Vi står stadigt i vårt arbete för en mer likvärdig skola och att Sverige behöver ett annat sätt att finansiera skolan, säger Johanna Jaara Åstrand.

LÄS ÄVEN

Timss-experten: ”Inte mycket för OECD-genomsnittet”

Mannerheim: ”Ska vi lärare behöva ta den här kampen också?”

Resultatet för svenska elever i Timss 2019

Stödet till lågpresterande elever brister