Timss-experten: ”Inte mycket för OECD-genomsnittet”

Forskaren Samuel Sollerman tycker att det är vettigt att delta, men man ska alltid tolka resultaten med försiktighet. Senaste resultatet kan ändå ge lärarna lite arbetsro.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Lärare startar nytt läsråd för unga

Samuel Sollerman, föreståndare för Prim-gruppen vid Stockholms universitet – och ansvarig för Timss matematikdel kommenterar resultatet.

Att resultatet ligger under OECD-medel, vad säger det?

– Det kan man tänka att det inte är så positivt. Hade alla andra länder presterat sämre, och vi hade hamnat över medel, det hade ju inte gjort saken bättre. Jag är inte så mycket för OECD-genomsnittet utan att vi tittar på vårt eget. Men självklart vill vi ju att resultatet ska gå uppåt.

Varför ska man delta i internationella studier om man ändå bara ska jämföra med sig själv?

– Det är viktigt att jämföra med sig själv, eftersom Sverige inte har trendmätningar som går att jämföra över tid. Nationella proven är inte utformade för att mäta trend på samma sätt. Den ger ändå resultat som kan hjälpa en att nyfiket ställa frågor, varför det ser ut på ett visst sätt i Sverige jämfört med andra länder och jämföra varför det ser ut så, och vad det kan leda till.

Vad kan man säga om svenska elever och lärare utifrån Timss 2019?

– Man ville ju gärna att det skulle bli högre, så det kanske inte är det mest spännande resultatet. Men om man tänker på vilka utmaningar vi har haft i svensk skola, till exempel den stora flyktingströmmen i mitten av 2010-talet, så har vi haft stora utmaningar. Trots det presterar vi på samma nivå som tidigare. Det kan innebära en viss arbetsro för lärare: resultaten är okej.

LÄS ÄVEN

Ekström om ökade resultatklyftor i Timss 2019

Timms 2019: Knappt lyft för svenska elever