Forskaren: ”Mobiler lugnar klassrummet”

Anita Grigic Magnusson har skrivit sin avhandling om mobilförbud.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I en ny avhandling från Göteborgs universitet undersöker Anita Grigic Magnusson hur mobilförbudet funkar i klassrummet. Det korta svaret är: det funkar inte.

LÄS ÄVEN: Wiman: Hårdare tag och mobilförbud är ett förbannat skuggfäktande

Anita Grigic Magnusson är SO-lärare ifrån början. Hon började forska eftersom hon blev nyfiken på elevernas mobilanvändning under lektionerna. Då fanns inte det mobilförbud som skolminister Anna Ekström (S) landade efter ett initiativ av Liberalerna.

Nuvarande skolministern Lotta Edholm (L) går också till hård attack mot skärmarna, här i SvD:

– Det finns något otroligt märkligt i hur Sverige har hanterat den här frågan. Barn sitter med skärm stora delar av dagen. De rör sig mindre, läser mindre och använder penna och papper mindre, samtidigt som böcker blir alltmer frånvarande. Ändå har svaret från samhällets sida varit att det ska vara ännu mer skärmar i skolan, säger hon till tidningen.

Även forskaren har haft sina funderingar. 

– Jag tyckte att eleverna ägnade för mycket tid åt sina telefoner och för lite uppmärksamhet åt sitt skolarbete, säger Anita Grigic Magnusson.

Avhandlingen baserar sig på fokusgruppsintervjuer med 44 elever och en webbenkät med 206 elever på högstadiet och gymnasiet. Totalt ingår fyra skolor med olika mobilpolicy.

Lärarkårens tvekan om telefonerna

Resultatet tyder på en ambivalent lärarkår.

– Lärare har den här rådande samhällssynen på elevers användande av mobilen, att den inte ska vara i skolan. Men både lärare och elever säger att det är problematiskt. De säger att det kan vara ett bra verktyg. Så egentligen har de samma bild, säger Anita Grigic Magnusson.

Under tretton veckor följer hon också ett lärarlag på en gymnasieskola.

Där införde lärargruppen ett mobilförbud under 2018.

Inte heller där rönte förbudet någon framgång.

– Mobiltelefonerna är redan en del av skolan, oavsett förbud så används de. Men de används på olika sätt beroende på om man får använda dem eller om man inte får använda dem. Och lärarna har redan integrerat elevernas mobiler och tar för givet att de finns till hand. I situationer där skolans datorer inte fungerar så tar man för givet att eleverna har sina mobiler, säger hon.

Kan göra klassrummet lugnare

Tidigare amerikansk forskning har visat på samband mellan mobilförbud och höjda studieresultat hos lågpresterande elever. Men när studien gjordes om i svenskt sammanhang syntes inga sådana samband.

– Jag tror att det beror på att vi redan har en digitaliserad skola i Sverige, säger Anita Grigic Magnusson.

Hennes studie är liten, men hon säger att den har stöd i tidigare forskning.

– Den styrker andra resultat om att mobiltelefonen inte är så problematisk, den används i mellanrum och kan till och med lugna i ett klassrum, säger hon.

Vad som händer näst är inte klart, men det verkar inte som SO-läraren återvänder till klassrummet inom den närmaste tiden.

– Slutspurten på avhandlingen tog lite knäcken på mig, så nu ska jag stanna upp och fundera på vad jag vill göra med mitt liv, säger Anita Grigic Magnusson.

Avhandlingen är skriven på institutionen för tillämpad informationsteknologi.

LÄS ÄVEN:

Elever gillar mobilförbud i skolan

Forskaren vill inte ha ministerns mobilförbud

Lättare att stänga av stökiga elever ska ge studiero